Andelssvineslagteriet i Masnedsund

Allerede i December 1888 øsnker man at købe 2 tdr. Land jord til  Bygning af et slagteri. i Marts 1889 godkender Kommunen købet af de 2 tdr.Land Jord på den såkadlte Ekdercerpalds på Maderne.
Slagteriets stiftende generalforsamling fandt sted på Hotel Valdemar den 16. februar 1889. Forud var gået en række møder mellem landboforeninger og svineproducenter på Sydsjælland og på Møn, og slagteriet kunne etableres med 670 andelshavere.

I løbet af de næste måneder blev slagteriet bygget på Stationsvej i Masnedsund, og de første slagtninger fandt sted den 1. august samme år. Direktør Henrik Andkjær var den daglige leder.

Det nybyggede slagteri, 1889.

Slagteriets første formand var H. Hansen fra Holberggården i Bakkebølle, og da han afgik ved døden i 1904, blev han efterfulgt af gdr. Hans Larsen fra Kastrup. Se den samlede liste over formænd og direktører nederst på siden.

Masnedsund Andelssvineslagteri. Hestevognene kommer med is, som skovles op på ramper for derefter at blive skovlet ind i kølehuset. Under halvtaget hænger svinekroppe.

Man startede med at slagte svin, og i 1897 begyndte man også at slagte kreaturer til eksport.
I 1906 var der brand på slagteriet. Genopbygningen medførte udvidelser – bl.a. med et kølehus i 1908. Samtidig købte slagteriet sit eget skib ”Særimner”, så man kunne hente dyr fra de omkringliggende øer.

Skibet Særimner:
Damperen hentede svin og kreaturer fra Fejø, Femø, Bogø og Klintholm. Skibet kom senere til Nakskov som slæbebåd.
Manden ved styrehuset er kaptajn Hansen fra Masnedø.

Man opførte i i 1940’erne et frysehus og i 1953-54 et kreaturslagteri. Det betød en stigning i eksporten til bl.a. Sverige

I 1958‑59 blev der opført en opskærings‑ og tilberedningsfabrik, og man begyndte at producere forskellige former for pølser og frosne middagsretter.

I 1969 fusionerede slagteriet med FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier, Ringsted). Slagtningerne ophørte i 1986.
I 1988 besluttede Steff Houlberg at sælge den attraktive slagterigrund på 7 tønder land.
I 1990 måtte de halvere prisen til 6,5 mio.
I 1993 blev der fra kommunens side givet grønt lys for nedrivning af bygningerne.
Der er nu bygget rækkehuse i 2 plan på en del af den gamle slagterigrund.

Kilder: Arkivalier, Udklip, Bøger og Billeder i Arkivet og notater fra Emanuel Geddes uddrag fra Aviser