Kanold, Marienbergvej

Flødekaramel-fabrikken Kanold, Marienbergvej 128.

Matr. nr. 180 og 181, Vordingborg Købstad Ore og Gallemader købt for 60.000 kr. af Vordingborg Kommune.
Den første april 1945 overtager ”Kanold” DSB’s remiser i Masnedsund. De regner med at bruge 200.000 kr. årligt i arbejdsløn.
Direktør: Christian Kjøller.

Pakkeriet, Flødekaramel-fabrikken “Kanold”, ca. 1950

5. oktober 1945: Karamelfabrikken Kanold har købt DSB-remiserne i Masnedsund og indbudt byråd, pressen m.fl. til at se fabrikken, som nu er startet i en del af bygningerne. Karamelfabrikken flyttede hertil fra Frederiksberg. De sidste bygninger, dem mod nord, skal senere, når DSB har tømt sit lager af jern, som er dér, bruges til chokoladefabrik. Der er nu ansat 40 medarbejdere, som laver 2 ton karameller om dagen. Produktionen skal op på 5 ton pr. dag, og der regnes med 150 ansatte.

Fabrikken med personale ved maskinerne – ca. 1946

I november 1947 løb fabrikken tør for sukker, pap og papir og må standse produktionen. Der er på det tidspunkt ansat knapt 40 kvinder og 15 mænd.

Midt i februar 1948 kommer fabrikken i gang igen.

I juli 1950 erstattes direktør F. R Hunderup med direktør Inger Louise Amalie Spiro.

Fabrikken ophørte d. 1. oktober 1955. I november samme år udlejes den til Botved Boats, der endeligt køber fabriksbygningerne d. 31. december 1957.

Kilder: Arkivalier i arkivet, Emanuel Geddes notater, udklip.