Rosenfeldt Møllegård

Rosenfeldt Møllegård opførtes i 1925, – efter den gamle mølle var brændt ned den 16. august 1924. Den gamle mølle var oprindelig en Hollandsk Vindmølle, bygget i 1875 (se Nygårds Mølle). Den nye mølle var en motormølle og forpagtedes af Johan Chr. Michelsen. Forpagtningen blev d. 1. maj 1931 overtaget af Georg Hansen, der kom fra Hinge Mølle. Møllen blev udvidet med en Brødfabrik i 1933, beskæftigede 7 mand og havde 3 vogne.

Rosenfeldt Møllegaard 1954, i baggrunden ses husene i Birkeallé/Elmeallé-kvarteret.
Foto: Det Kgl. Bibliotek, Danmark set fra Luften.
Odense Luftfoto

I Stormen den 17. oktober 1967 blæste en del af kornlageret ned.

Efter stormen d. 17. oktober 1967

Rosenfeldt Møllegårds Magasin lå helt ud til Næstvedvej, hvor nu bygningerne med adressen Krondrevet 1 ligger.

Kilde: Danske Møller af Niels Meyn, Arkivalier, beretninger og billeder i Arkivet.
Danmark set fra Luften