Vordingborg Dampvaskeri

Jens Stenbæk købte Andelsfrugteriet på hjørnet af Valdemarsgade og Boulevarden. På sin 30-års fødselsdag d. 16. februar 1913 åbnede han et Dampvaskeri i ejendommen. Sammen med hustruen Jonna tog de fat, – de startede kl. 4.30 om morgenen og forsatte til både kl. 10 og 11 om aftenen sammen med de to medhjælpere. Samtidig måtte hustruen også tage sig af deres 6 børn. Kapaciteten var 20 kg tøj om dagen, – det var hovedsageligt stivetøj, kravebryster – klipfisk (kravebrystet fik kælenavnet “Skomagerskiltet” og “Klipfisk”), stive flipper og af løse manchetter.

Vordingborg dampvaskeri ca. 1913

Den første kunde var Konsul Lars Petersen og nr. to Sophus Jensen.
Samtidig  fik Jens Stensbæk en aftale i stand med Kasernen om at vaske soldater-uniformer, og i 1917-18 fik han overdraget også at vaske soldaterne. Han indrettede kælderen til varmtbadeanstalt. Under første verdenskrig var det svært af skaffe brændsel, – men Stenbæk fik en aftale med Iselinge gods om at købe toppene fra de grantræer, der blev fældet for at genopbygge den lade, der var brændt.

I 1953 var kapaciteten på vasketøj steget til 2000 kg. Der måtte indkøbes nye maskiner, og vaskeriet blev nu et af de mest moderne i provinsen. De to islændere, man havde brugt til at transportere vasketøj, blev udskiftet til biler, – og antallet af medarbejdere var steget til 30.

Vaskeriet blev fra først i 1950’erne drevet af deres søn Bertel Stenbæk og hustruen Elsebeth.
Dampvaskeriet indviede sine nye bygninger ved Prins Jørgens Allé 6 d. 6. august 1960.

Lukkede omkring 1980. Bygningerne nedbrændte ca. 1981/82.

Kilder: Arkivalier, billeder og udklip i arkivet.