Vordingborg Jernstøberi og Maskinfabrik,  Algade 93.

Grundlagt i 1864 af J. B. Bruun. Virksomheden udlejedes d. 1. maj 1913 til Hakon Fischer (f. 1880), der som ejer overtog fabrikken i 1919.

Virksomheden omfatter såvel fabrikation af som handel med maskiner og støbegods.
Indenfor fabrikationen har fabrikken specialiseret sig i fremstilling af slagteri- og bryggerimaskiner. Desuden drives handel med landbrugsmaskiner og bygningsstøbegods.
Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Fabrikken brændte i 1934.
Kommunen købte ejendommen i 1990.
Den er nu indrettet til lejeboliger, – der ejes af Boligselskabet Sjælland.

6 lærlinge / læredrenge fra Vordingborg Jernstøberi og Maskinfabrik ud for døren til Baisstræde.
Ca. 1925

Kilder: Arkivalier, billeder og artikler i arkivet.