Vordingborg Mineralvandsfabrik.

Olaf Weiergang startede Vordingborg Mineralvandsfabrik i faderen urmager Fr. Weiergangs ejendom den 6. juni 1890. Fr. Weiergang havde i 1889 købt ejendommen Algade matr. nr. 83 (Algade 38) af glarmester Leonhardts arvinger. Den daglige produktion var 1500 flasker. Det varede dog kun et års tid, så blev fabrikken købt af cand. pharm. Peter Hans Nielsen-Axel fra Faaborg med overtagelse d. 1. november 1891. Peter Hans Nielsen-Axel havde en lejlighed i ejendommen samt en stor kælder, hvor der var plads til 2 heste.
I 1893 købte Peter Hansen Nielsen-Axel matr. nr. 64B, som er Krægestræde 3, af Vordingborg Tømmerhandel for 5.600 kr., med overtagelse oktober flyttedag 1893.

Krægestræde 3 – ca. 1994.

Den 5. oktober 1893 annoncerer Peter Hansen Nielsen-Axel, at han nu er flyttet til Krægestræde.
Annonce:
”Vordingborg Mineralvandsfabrik er fra den 5te December henflyttet til min Ejendom i Krækkerstræde nr. 64 skraas over for Hr. Konsul Møller.
Da jeg har udmærket rent og velsmagende Vand til min Raadighed samt gode rummelige Lokaler, haaber jeg i fuldt saa godt Maal som hidtil at kunne levere et godt Produkt.
Jeg tillader mig at anbefale min Fabrik i alle ærede Forbrugeres Erindring og haaber at den mig hidtil viste Velvilje maa følge mig til min ny Bolig.
Nielsen-Axel
Cand. Pharm.”

I august 1895 køber han 2 matrikler nemlig Algade 129 og Algade 129a og udvider produktionen. I januar 1896 åbner han sit nye bryggeri af øl. Det får navnet “Bryggeriet Vordingborg”.

Da Peter Hans Nielsen-Axel i løbet af året 1916 rammes af sygdom, kalder han sin søn, Hans Andreas hjem, – sønnen var ellers i maskinlære. Kort tid efter døde faderen, og Hans Andreas Axel førte derefter sodavandsfabrikken videre med hjælp især fra sin mor. Fabrikken blev udvidet nogle gange undervejs, indtil den lukkede i 1970.

Etiketter

Kilder: Arkivalier, billeder og Emanuel Geddes Avisuddrag.

Læs også beretningen i Guldgåsen 2012 nr. 2, som findes i menuen på forsiden.