Vordingborg Mølle

Vordingborg Møllegård lå på Møllevej 6, Matr. nr. 4c, Iselinge, og selve Møllen lå, hvor nu ejendommen Møllevej 4 A ligger.

Kaptajn Jens Lind, der ejede Hulemose Mølle, købte den 6 januar 1816 et mølleprivilegium på en vejrmølles opførelse, samt 4 tdr. 1. fri hovedgårdsjord af Iselingens førhen tilhørende jorder af Markus Giøe i Vordingborg, hvor han opførte Vordingborg Mølle, der var en Hollandsk Vindmølle. Møllen blev den 25. september 1818 brandtakseret til 11.000 Rbd.

1811 havde Lind købt et hus med vænge imellem Nyraad og Vordingborg, bortfæstet til Christian Frederiksen, af grosserer Wassard på Marienlyst.

Jens Lind døde på Hulemose Mølle i 1821, og hans enke drev begge møller videre med sønnen Jens Peter Lind som forpagter. Han havde fået købekontrakt fra faderen 1.juli  1819. Ved auktionen på Hulemose lykkedes det ham at redde Vordingborg Mølle, som han fik skøde på fra moderen d. 27. oktober 1831. Han drev møllen indtil  1839, hvor hans bror Carl Vilhelm Lind, der var skibskaptajn, kom hjem som 28-årig og købte med et auktionsskøde den 25. september 1839 Vordingborg Mølle.
Møllen brændte mellem d. 26. og 27. maj 1839, og den blev takseret til 12.400 Rbd.
I 1840 blev der opført en ny Hollandsk Vindmølle. Den var den største i Sydsjælland med et vindfang på 38 Alen (24 meter).

Carl Vilhelm Lind solgte møllen igen d. 8. februar 1846 til Henrich Christopher Busch.

Mølle og Møllehus ca, 1930

Ejere af møllen:

1834                 Jens Peter Lind                                Ejer af møllen
1840                 Peter Petersen                                  Forpagter
1845                 Carl Wilhelm Lind                           Møller
1846                 Henrich Christopher Busch          Mølleejer
1850                 Anders Petersen                              Forpagter
1855                 Peter Christian Bruun                    Ejer af Møllen
1860                Frederik Christian Bruun               Ejer af Møllen
1870                Rasmus Peter Christensen             Møller
1880                Rasmus Peter Christensen             Møller
1893 – 1942    Niels Christian Christensen           Møller

Den 2. april 1884 fik møller Rasmus Peter Christensen skøde på ejendommen. Han døde i 1885, og enken overtog møllen. Hun var datter af møller Johan Nicolai Bergmann i Køng, hvor hendes mand var møllersvend.
Sønnen Niels Christian Christensen, født d. 19. april 1863, købte møllen af moderen Karen Elisabeth Kathrine Christensen f. Bergmann. Skødet var dateret d. 10. marts og tinglyst d. 22. marts 1893.

Tegning af bygningernes placering udarbejdet af Poul Hansen

Niels Christian Christensen var en driftig mand. Man kan se i aviserne, at han bl.a. var med i De Danske Forsvarsbrødre. I 1903 komponerer han en festsang for et 10 stemmigt kor i anledning af  De Danske Forsvarsbrødres 25 års Jubilæum. I 1932 komponerede han han ligeledes “Farvel til Regimentsmusikken”.
Den 14. marts 1929 averteres møllen til salg af Dommerfuldmægtig Møller, da mølleejeren var blevet svagelig. Om det er lykkedes at sælge den, ved vi ikke, – men Niels Christian Christensen bor stadig i møllegården i 1940. Han dør d. 23. december 1944.
Møllen blev revet ned i 1942.

En tro kopi af Vordingborg Mølle 1:10.
Bemærk flagstangen, den markerer 8 meter.
Den viser, hvor stor møllen egentligt har været.

Kilder: Skødepanteprotokoller, Brandtaksationsprotokoller, Avisartikler og Arkivets materialer, Bogø Kirkebog 1798, Historisk Samfund for Præstø Amt 1949
Tak til Povl Hansen for yderligere informationer.