Vordingborg Teglværk, Strandgade 32-34

Sophus Petersen fik skøde den 10. maj 1887 på matr. nr. 163a, Vordingborg Bygrunde i Strandgade sammen med Konsul og Købmand Edvard Møller og Købmand Abildgaard – for 52.150 kr. (iflg. skødet) samt på flere andre matrikler af ejerne Garvermester P. Knudsen og Murermester C. F. Petersen. Der medfulgte både heste og vogne samt en stor mængde tilført ler og omtrent en million brændte sten.

Udover dette købte de også iflg. skødet:
Matr. 4 k af Marienlyst, Matr. 19 f af Nyråd Mark, Matr. 1 a af Vintersbølle (Munksgård).
Det ser ud til, at de allerede har overtaget det den 1. april 1885 i. Der var ingen gæld i form af restancer eller kongelige skatter.

Målebordskortet  (linket åbner på ny fane) som vi har lavet et udsnit af herunder:

Uddrag af kort fra Historiske kort på nettet 1906-1909

Vordingborg Teglværk havde hidtil måttet hente sit ler ¾ mil borte i lergravene ved Hjortsholm, hvilket selvfølgelig bevirkede, at driftsudgifterne var ret store. Teglværket havde egen havn ud for dér, hvor det gamle bådebyggeri i dag ligger på Nordhavnsvej.
I 1897 indtrådte Enkefru Marie Møller, født Bech i København, som medejer efter sin mand.

Teglværksejer Sophus Petersen solgte Vordingborg Teglværk til fhv. teglværksejer K. M. Laursen, Stenstrup ved Svendborg, for 44.000 kr. med overtagelse 14. juli 1901.

I 1905 indgik Laursen en 20-årig aftale med etatsråd Hammerich om at grave ler på vestsiden af Københavnsvej i en lavning nordvest for Iselingen. Der gik dengang en skinnevej fra teglværket på Østervej og op til Nyrådsvej, herfra lidt mod øst og videre mod nord langs den nuværende Solbakkevej. Ved Møllevej drejede sporet mod vest hen til, hvor Prins Jørgens Allé ligger i dag. Herfra nordpå til området mellem Brovejen og Nygårds Have, hvor lerudgravningen fortsat kan anes i det grønne område.
Den 18 juni 1914 styrtede en stor 2 etagers lade sammen, og 160.000 sten, der stod til tørre, blev beskadiget.

Teglværksarbejderne ca. 1912.
Arkivet har en navneliste.

I 1916 er det Ejner Løve, Østervej 13, der som eneste og ansvarlig indehaver driver fabrikationen med forretningskontor på sin ovennævnte bopæl under firmanavnet “Vordingborg Tørvefabrik ved Einar Løwe”.
Friderich Klenke er ansat som teglmester i 1916, han er kommet dertil i 1914.

Kilder: Skøde-panteprotokoller og arkivets eget materiale.