Adolph Petersen, Algade 58.

Adolph Petersen, der blev født i 1878, kom i lære hos Købmand Sophus Hjort, da han var blevet konfirmeret, læretiden var 5 eller 5½ år. Faderen var kobbersmed i Næstved og havde været i Vordingborg for at lægge skifertag på Borgerskolen, Algade 89, – og her mødte han sin gode ven Sophus Hjort, Algade 34, i 1892, og fik en aftale i stand om en læreplads til sønnen.

Manufakturhandler
Adolph Petersen,
ca. 1928

Adolph Petersen lejede lokaler på Algade 58 af Restauratør Sandbech, og dermed blev forretningen etableret i foråret 1902.

På den tid var der kun små butiksruder placeret på hver side af indgangsdøren.

Adolph Petersen –
Butiksfacaden ca. 1910
Algade 58 – Matr. 94a

Forretningen har været drevet af samme familie gennem tre generationer. Efter Adolph Petersen overtog sønnen Helge Adolph Petersen i 1930. Sammen med Prokurist Niels Vilhelm Griebel, som kom til byen i 1915, fik de udvidet forretningen med et stort skrædderi med 6 Svende, 1 tilskærer og 15 Syersker.

Prokurist Griebel var god til at huske navne. Han havde en teori om, at alle, der hed Rasmussen, kom fra Bakkebølle, og det holdt ofte stik. Griebel stoppede i 1965.

Algade 58 – 1939
Billedet blev brugt som dekoration ved 50 års jubilæet i 1952.

I 1948 købte man Algade 60, dér hvor Frithjof Olsen havde sin butik på hjørnet af Algade og Torvestræde, og i 1949 blev det til et aktieselskab.

Ved 50-års Jubilæet i 1952 var vinduerne dekoreret af rejsedekoratør Dinesen.

Algade 58
Jubilæum 1952.

I 1965 overtog Søren Adolph Petersen den daglige ledelse og åbnede i 1967 en afdeling “Pop Shop” med mere poppet tøj til de unge.

I november 1969 åbnede Søren Adolph Petersen butikken “Junior” i Algade 60.

I 1977 udgjorde salget af cowboytøj ca. halvdelen af omsætningen.

Den 30. maj 1980 overtog Søren Adolph Petersen forretningen efter faderen Helge Adolph Petersen.
Samme år åbnede han specialforretningen ”Frederik”.

Søren Adolph Petersen solgte forretningen i 2003, og der har siden været flere forskellige butikker i ejendommen.

Kilder: Billeder, udklip og arkivalier i arkivet.