Carl Petersen, fotograf, Algade 45

I 1897 åbnede fotografen Carl Petersen et fotografisk atelier i Vordingborg. I en notits i Vordingborg Avis d. 23. april 1897 skrev han:

“Lørdag d. 24de ds. åbner undertegnede sit ny komfortabelt indrettede fotografiske atelier i min faders, tøffelmager N. Petersens ejendom.
Da atelieret er forsynet med smagfulde dekorationer og nyeste apparater, håber jeg at kunne præstere arbejde, der så vel i holdbarhed som elegance vil vinde publikums tilfredshed.
Vordingborg, d. 23de april 1897.
Ærbødigst Carl Petersen”

Foto fra 1925

Carl Petersen var søn af tøffelmager Niels Pedersen og Maren Carlsen. Han blev  født d. 7. december 1875 og døde d. 29. november 1935 i København.
I lokalarkivet har vi mange billeder, som er taget af ham, men vi kunne have haft mange flere, for hør blot hvad vi har fundet i avisen fra d. 9. august 1946:
Værdifuld lokalhistorisk fotografisk samling ødelagt.

Afdøde fotograf Carl Petersen, Vordingborg efterlod sig ved sin død en stor samling fotografiske negativer med fotografier af gamle bygninger her i byen og på egnen, der nu er forsvundet (nedrevet eller brændt) og af partier fra omegnen, der helt har forandret karakter. Desuden var der også i samlingen – som der var udarbejdet et meget omhyggeligt kartotek over – en hel del optagelser fra slotsruinen, som den så ud i gammel tid.

Vordingborg Turistforening forsøgte for nogle år siden at købe den lokalhistorisk set meget værdifulde samling negativer af fotograf Petersens nu afdøde søn, fotograf Kingberg, men han forlangte 3000 kr. for dem, og så mange penge havde turistforeningen ikke råd til at ofre. Det har nu vist sig, at hele den store samling fotografiske plader efter Kingbergs død er blevet solgt. Og samlingen er helt ødelagt. Glaspladerne er anvendt til andet formål!!

Se også hvad der ellers har været på adressen Algade 45

Sådan noget kan vi jo ærgre os over i lokalarkivet – til gengæld må vi så glæde os over dem, vi har. Du kan se nogle af hans billeder her Carl Petersen – linket åbner et nyt vindue.
Vi ligger også inde med nogle, der ikke er identificeret – så kig indenfor i arkivet, når vi åbner igen og hjælp os, hvis du kan!

Kilder: Arkivalier og aviser.