Holschers Frøhandel, Algade 105

Grundlagt af Købmand V. Bache d. 24. april 1868.

Købmand Carl Christian Andersen, som før havde haft butik i Algade 109 (1916-1921) fik skøde på Algade 105, hjørneejendommen ved Københavnsvej, den 21. marts 1921 og starter en købmands- og hørkræmmerbutik.  Her blev solgt mel, sukker og gryn i løs vægt, tovværk til fiskerne, kul og koks samt alt i værktøj og isenkram. I kælderen stod tønder med spegesild og alt, hvad der ellers hører til i en god hørkræmmerbutik.

Chr. Andeersens Butik ca. 1920

Carl Christian Andersen blev gift med Martha Marie Pedersen i 1918, datter af Jordemoder Wilhelmine Sophie Pedersen (Algade 113). De får datteren Ida Kristine, der blev født d. 26. marts 1922. Hun går til hånde i butikken og bliver i 1943 gift med kommis Aage Holscher fra Maribo.

Aage Holscher blev født d.  20 September 1914 i Maribo. Han blev uddannet i kolonial i Maribo. Han etablerer sig som selvstændig købmand i Vordingborg i 1946, idet han forsætter svigerfaderens butik, hvor han begynder også at sælge frø og og haveartikler. Han er medlem af bestyrelsen for Købmandsforeningen for Vordingborg og Omegn.
Aage Holscher beslutter at nedlægge Købmands- og Hørkræmmerbutikken, og den bliver i 1973 bygget om, hvorefter sortimentet nu består af et større udvalg af frø, blomsterløg, gødning og sprøjtemidler.

Deres søn Niels Henrik Holscher gik i kompagniskab med faderen i et I/S i 1974, og han blev eneejer af butikken i 1982.
Det var en velassorteret og meget søgt butik med alt indenfor havebrug, både haveredskaber, spagnum, kunstgødning, sprøjtemidler, frø og planter. Samtidig udvidede han sortimentet med hunde- og katteartikler samt foder til disse.

I september 2021 sælges butikken efter 100 år i familiens eje. I dag hedder den Borgens Blomster.

Kilder: Arkivalier, billeder, udklip m.m. samt Niels Henrik Holscher.