H. J. Hansen, handelsgartner

Gartner H. J. Hansens bolig, Valdemarsgade 43 – ca. 1930

H. J. Hansen var en handelsgartner, som havde et stort handelsgartneri, hvor rådhuset i dag ligger på adressen
Valdemarsgade 43.
På det gadeskilt, der sidder på tandlægehuset på hjørnet af Valdemarsgade, står der H. J. Hansensvej, og på det skilt, der står i den anden ende af vejen oppe ved Chr. Richardtsvej, står der H. I. Hansensvej
Iflg. vejserne er det dog ikke Gartneren der har lagt van til H. I. Hansensvej, men Mejeriejer Hans Jacob Hansen der havde Valdal Mejeri .

Hans Jacob Hansen blev født d. 7. juni 1845 i Bullerup, Agedrup Sogn, Odense.

Han blev d. 18. oktober 1872 i Klosterkirken i Nykøbing F. gift med Caroline Frederikke Hansen (f. Mortensen).  Hun blev født i Nykøbing F. d. 8. april 1850.
Hans Jacob Hansen døde d. 30. maj 1925 i Vordingborg. Ved hans begravelse er hustruen nævnt som Caroline Frederikke Mortensen, en datter af  Hans Nielsen og Christiane Slengerik.

Drivhusene 1940-1960

Hans Jacob Hansen havde lært faget i Stubbekøbing hos gartner og redaktør Slengerik samt apoteker Benson. Her lærte han sin hustru at kende, da hun var datter af redaktør Slengerik, og de flyttede til Vordingborg. Her var en større have til leje, som tilhørte garveriet. Det lignede dog mest en skraldeplads på det tidspunkt! I løbet af efteråret 1871 fik de to unge mennesker gravet og renset jorden, så de kunne lave mistbænke. På det tidspunkt var der ingen gartner i byen, (Gartner Fugl var der godt nok, men det var først i 1905, hans gartneri kom rigtigt i gang ), – kun en ældre kone kaldet ”Urte-Mette” ved ruinterrænnet.

Gartneriet grundlagdes af H. J. Hansen den 1. november 1871, og blev udvidet i 1876 med 1 tdr. land af byens markjorder. Ejeren af denne jord opførte en villa med to lejligheder, og da byggeriet var færdigt, købte H. J. Hansen det hele – med hjælp til banklån fra byens borgmester. Ejendommen lå lige bag det lejede areal. Her blev et halvtags-drivhus til potteplanter opført. Der blev plantet hæk og frugttræer, og med tiden købte han mere jord.

Da garveriet brændte i 1888, blev tomten ryddet, og  her blev bygget 8 nye drivhuse.
I 1890’erne begyndte Hans Jacob Hansen at dyrke tomater til eksport til England, men efterhånden kunne det ikke dække udgiften til fragten og blev derfor opgivet.
Der blev købt frø hjem fra Tyskland, og fra en lille butik i det ene værelse i huset solgte man have- og markfrø i portioner.

Der var 5 børn i ægteskabet, og sønnen Frits Vilhelm Niels Hansen (født d. 2. september 1873) – fik d. 1. januar 1901 en lejekontrakt på gartneriet.

I 1910 indgik Frits Vilhelm Niels Hansen en interessentskabskontrakt med Hans Jacob Volmer Hansen af Ornebjerg på flere matrikler i Vordingborg, Kastrup og Ørslev.

Sofus Klauber sælger matr.nr. 1ao, 1aq, 1em og 1en, Marienberg, Vordingborg Landsogn til H. J. Hansens anden søn Carl Johan Knud Slengerik Hansen d. 11. marts 1913. På det tidspunkt strakte gartneriet sig fra Badstuegade til Københavnsvej og dækkede hele den gamle Badstuesø, hvor der dyrkedes grøntsager. Der var 30 drivhuse og 30 medarbejdere inklusiv blomster- og grøntbutikken Algade 50 – en ejendom, som nu er en del af Lollands Bank.

Hele gartneriet blev solgt til Vordingborg Kommune i 1963, og der blev opført nyt rådhus på grunden.

Algade 50. Forretningsvinduer for handelsgartner H. I. Hansen samt en tobaksforretning med udendørs automater – ca. 1918

Se Sylvest Jensens Luftfoto af H. I. Hansens Gartneri 1936-1939 – Linket åbner i nyt vindue