Vordingborg Handelsforening 165 år.

Den 30. januar 1856 var handelsstanden samlet for at aftale, hvad man kunne gøre mod det lovforslag, der var vedtaget af Folketinget om udstrakt høkerhandel på landet. Man blev enige om at oprette en forening af handlende i Vordingborg og Nyråd, hvis formål var med alle lovlige midler at værne og overvåge standens rettigheder og interesser og deltage i de udgifter, der kunne komme for at opretholde disse.
Købmand C. J. Schou blev valgt som formand, og han arbejdede energisk på at bekæmpe den ulovlige handel, som især foregik på landet.
I 1857 søgte man forbindelse med købmandsstanden i Næstved og Præstø, for at opnå et samarbejde om kreditgivning på henholdsvis 3 mdr. kredit til Kolonialhandlere og 6 mdr. til Manufakturhandlerne, – herefter skulle man betale 6% i rente.

I 1867 Stiftes Præstø Amts Købmandsforening. I 1870 søger man om lov til at oprette Toldstation i Vordingborg. I 1871 skaffer Vordingborg, Næstved og Præstøs foreninger kapital til at opføre et gæstgiveri med rejsestald ved Lundby Station for at hindre, der oprettes en købmandshandel. Der kom dog alligevel en købmandshandel i Lundby.
I 1872 vedtages det, at butikkerne skal lukke kl. 21 undtagen lørdag, hvor de først skal lukke kl. 23. I 1873 ansøger man byrådet om oprettelse af Havnen ved Masnedsund Færgegård.

I 1880 siger man ja til statsbanernes forslag om at opføre en bro mellem Masnedsund og Masnedø, der dog skal lægges øst for havnen og ikke vest for, som statsbanerne havde foreslået.
I 1883 begynder man at afholde markeder, der bl.a. skal vise en udstilling af butiksvarer på markedspladsen. Dette for at fremme handlen i byen.
Foreningen går ind for at støtte en jernbane til Kalvehave.

Fra 1887 lukker butikkerne kl. 19 søndag aften. Samme år er der et større slag mod omegnens husholdningsforeninger, som man mener ikke overholder loven.
I 1891 overtager man Landboforeningens Dyrskue i Vordingborg, senere kommer Håndværker- og Beværter-foreningen med i dette arrangement, og man stifter A/S Vordingborg Dyrskueplads på Næstvedvej vest for jernbanen.
Man opretter et kursus for lærlinge i dansk, regning og skrivning, og Teknisk Skole afholder kurser 2 aftener om ugen i 3 eller 4 fag, mod et honorar på 2-3 kr. i kvartalet pr. elev.
Handelsskolen bliver en realitet i 1899, den får lokaler på Teknisk Skole, og 15 år senere flyttes den til Kirketorvet.
Toldstationen flyttes til Masnedsund i 1900 under mange protester. I 1909 anmoder man om den flyttes tilbage til Vordingborg. Nu lukker butikkerne kl. 20.
Man er ikke tilfreds med telefonforbindelserne i 1908 og ønsker taksten nedsat til 25-30 kr. årligt.

Vordingborg Handelsforenings medlemmer foran Kirkeskovspavillonen, ca. 1905.

Og sådan kan man finde mange flere spændende oplysninger i arkivet om handelsforeningen der har eksisteret i 165 år. Linket åbner i et nyt vindue.

Kilder: Aviser og arkivalier i arkivet.