Brdr. Møllers Vognmandsforretning A/S.

Martin Johannes Hansen Møller, som blev født i 1906, var chauffør på Lundby-København-ruten 1930-34 og ansat i A/S Vordingborg Trælasthandel 1934-35.

Han startede i 1935 som selvstændig vognmand i Vordingborg sammen med broderen Ejnar Møller. Broderen trådte ud af firmaet i 1945. Firmaet havde dengang 23 lastvogne.

Johannes H. Møller var medlem af Vordingborg og Omegns Vognmandsforening, – først i bestyrelsen og formand i årene 1943-46 og 1952-55.

En af de første lastbiler ca. 1925.

Firmaet lå på adressen Valdemarsgade 29, hvor bygningerne nu er revet ned, og hvor Vognmandsmarken munder ud i Valdemarsgade.

Svigersønnen Ivan Trane Nielsen blev medindehaver i 1957, og man etablerer aktieselskabet Brdr. Møller A/S d. 22. februar 1958.

Stiftere af aktieselskabet:
Vognmand Martin Johannes Hansen Møller,
Fru Sara Ludovika Møller,
Prokurist Ivan Thrane Nielsen,
alle af Vordingborg, og de udgør samtidig bestyrelsen.

I 1958 køber man grunden på Marienbergvej 111 og etablerer lagerlokaler.

Lastbiler foran den tidligere Godsekspedition i Masnedsund ca. 1958.

Brødrene Møllers Vognmandsforretning blev overtaget af Bertel S. Pedersen d. 1. oktober 1984, og firmaet ophørte d. 16. december 1991.

Kilder: Registreringstidende for Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger, Arkivalier og billeder i Arkivet, Dansk Vognmandsstand 1956 og Dansk Vognmanderhverv 1969.