Kochs Badeetablissement, Masnedsund.

Kochs Badeetablissement, Masnedsund.

Den gamle Badeanstalt.

Masnedsund Badeanstalt ved den gamle Badevej, der i dag hedder Sundvej, var oprindelig et aktieselskab. Badehusene var færdige i maj 1895, og man tilbød gratis brug af dem. I september blev de solgt til Bager Frederik Christian Koch, Algade, med aftale om, at aktionærerne sikres abonnement de første 5 år til en, mellem Koch og Bestyrelsen, fastsat pris. I marts 1896 udvider man de to dame-bassiner med direkte adgang fra omklædnings-værelset.

I August 1898 kunne herrebadehusene ikke modstå en kraftig storm og drev på land, – de øvrige huse og broer blev stærkt beskadiget.
Den 15. maj 1899 åbnede Kochs Badeetablissement i Masnedsund igen.

Den nye Badeanstalt.

C. F Koch dør i februar 1902, – men hustruen Emma Louise Vilhelmine Bergen forsætter indtil 1903, hvor hun sælger til Vordingborg og Masnedsund Badeanstalt A/S.

Den 10. oktober 1914 er der højvande i Masnedsund, 5 fod over dagligt vande. Der skete brud på dæmningen vest for jernbanen. Fisker P. Clausen, Gartner Larsen og enkefru Kochs ejendomme blev helt oversvømmet af vand, og de sejlede rundt i en pram. Bager Koch og hustru boede Orevej 3.

Hun dør i 1918 på Borgerstiftelsen.

Den 15. januar 1929 rives badeanstalten ned og flyttes længere ud på Ore.

Kilde: Emanuel Geddes Notater og arkivalier i arkivet.