Natmænd og rakkere.

Natmænd og rakkere beskæftigede sig med det, som ingen andre ville røre. De tømte latriner, slagtede heste, flåede og begravede selvdøde dyr, bragte ådsler ud af byerne og gik bødlen til hånde. De udførte yderst vigtige samfundsopgaver, men samfundets afsky for deres arbejde blev overført på udøverne. De blev anset for at være “uærlige”, så almindelige borgere ville ikke pleje omgang med dem og heller ikke så meget som røre ved dem! Natmændene og deres familier var derfor henvist til at omgås hinanden, tidligere straffede og samfundets øvrige bundfald, og de levede typisk isoleret fra resten af samfundet.

Historikeren Tyge Krogh har i bogen Det store Natmandskomplot oprullet en fantastisk historie om natmændene i 1700-tallet i Kalundborg. Her kom det til en retssag, som oprullede, at de lokale natmand var engageret i et væld af småkriminelle aktiviteter, som typisk bestod i tyveri af dyr. Natmændene havde familiemæssige relationer til en række andre natmænd på Sjælland, og der går også tråde til vores område.  På side 135 omtales således en Niels Andersen. Han var tidligere natmand i Kalundborg og hæler i større stil. Da moderen til hans børn døde, giftede han sig i stedet med en natmandsenke fra Vordingborg i 1729, som hed Kirsten Johansdatter. Op til trolovelsen blev der stjålet ikke mindre end 21 får og en stud, som blev spist i forbindelse med festen.

Ved vielsen i Kalundborg står følgende registreret i kirkebogen:
1729 Dom 9 p. Trinit d. 14 August Blev Enkemand Niels Andersen Nattmand ved Calundborg Trolovet med Niels Caspersøn Nattmands Enke Kirsten Johansdatter; at intet i øfvrigen hindrer deris Ægteskab, derfor caverer underskrevne Matthias Nicolai Johansøn Nattmand i Vordingborg og Michel Nielsøn fra Starreklinte ved Dragsholm, hvor hand seneste Steds var Nattmand.

Niels Andersen og hustru flyttede siden til Nykøbing F .
Børn af Niels Andersen og Kirsten Johansdatter:
Anders, der var natmand i Næstved, Mikkel f. 1702 og blev gift med Maren, og Hans f. 1710 i Kalundborg.

Niels Caspersen – altså den tidligere mand i Vordingborg – og Kirsten Johansdatter fik mindst 2 børn:
Casper født d. 7. april 1724 i Vordingborg og Maren født d. 4. juli 1725 i Vordingborg.

Rakkerbanken 1929-1945.
Kort fra kort og matrikelstyrelsen Vordingborg Markjorder 1929-1945