Zigeunerhallen, Købmagergade 8, Masnedsund.

Før 1879 blev det kaldt Berthelsens Sted.
H. Rønchendorff, født i Holsten omkring 1833, kom til Vordingborg i 1877.
Den 15. december 1879 indrykkede han denne annonce i avisen:
Beværtning i Masnedsund
Min beværtning i Masnedsund (forhen Berthelsens Sted)
anbefales i publikums velvillige erindring.
Proper og billig betjening.
Ærbødigst H. Rønchendorff

Fra 1880 til 1901 er han gæstgiver i  Købmagergade 8, Masnedsund. Han nævnes med fornavn enten som Hans eller Heinrich og med forskellige stavemåder ved efternavnet Ronkendorff, Rønkendorff og Rønchendorff m.m. Ved datterens dåb i 1871 i København ses han dog som Hans Heinrich Rønkendorf, og ved Folketællingen i 1870 som ansat ved Jernbanen.
Den 22. oktober 1883 er der et skøde fra Købmand Fugl, Købmagergade 8, til Værtshusholder Rønkendorff.
Stedet kaldes på det tidspunkt Jernbanehotellet.

Købmagergade ca. 1910

Huset midt i billedet er Jernbanehotellet

I 1902 sælger Rønchendorff ejendommen matr. 43af  til tømrer og gæstgiver B. K. Jensen (Bentzly Christen Jensen).
I 1905 køber Bentzly Christen Jensen matr. 43ad, Axelgade 5 .
Der er nu samme ejer på de to matrikler, som støder op til hinanden.
Han sælger til Steffen Christian Jensen – året kendes ikke – men formentlig 1907, – dog er det stadig Rønchendorff, som er gæstgiver i 1911.
Steffen Christen Jensen sælger i 1916 til Hans Søren Jensen.

I de følgende år sker der mange udskiftninger af ejere og gæstgivere.
I 1918 sælges ejendommen til Arthur Olsen med overtagelse, når bevillingen foreligger.
I Juni 1920 køber Anders Anthonsen Jernbanehotellet af N. I. Hansen, og den 18. december 1922 er det hotelejer Stæhr, der er gæstgiver. Han bygger om og indretter Biograf i  den store sal mod Axelgade. Der er plads til 200 gæster. Som åbningsfilm vises ”Fyrtårnet og Bivognen” med stykket ”Muntre Musikanter”. Han får biografbevilling i april 1926.

Johan David Keller ansøger i januar 1930 om beværterbevilling, og han får denne på betingelse af, at Carl Georg Stæhr opgiver sit borgerskab. (Han er ifølge dokumenter ejer af ejendommen i 1923). Man kan se i en annonce, at der er kost og logi for 20 kr.
I september 1935 omtales ejendommen nu som ”Landsbyen”, efter Dekoratør Johansen fra Ørslev har dekoreret lofter og vægge med nydelige dekorationer samt kunstige træer, der skaber landsbystemning. Ud til Axelgade 5 er der kulørte lamper, og inde spiller Marius Hansens ypperlige kvartet. Alt under devisen festlig, folkelig og fornøjelig.

I oktober 1936 bliver der nu indrettet ”Zigeunerhal”, hvor Ingemands muntre sigøjner-trio underholder. Der arrangeres desuden ”Måneskinstur” frem til midnat med motorfærgen ”Inger” fra Stubbekøbing, hvor der er plads til 150 gæster.

Krostuen ca. 1935

I 1939 overtager Restauratør Hemme Zigeunerhallen – som også kaldes ”hos Hemme”. Han sælger i 1940 til frk. M.D. Hylfeldt.
1942 er værten N. Frandsen.

I Marts 1946 moderniseres restauranten, og den indvies med tilnavnet ”Maritza”. Ejner Nielsen, der har været forpagter af restauranten de sidste i 5 år, køber ejendommen ejendommen d. 12. november 1947, og d. 29. november opstår der brand i det gamle Jernbanehotel.

Fra 1948 er der meget uro og mange slagsmål, bl.a. dør en ung tjenestekarl, hvorfor politiet beordrer lukning kl. 23, – og nu går omsætningen stærkt tilbage.

Ejendommen sælges i 1952 og lejes ud i 1953 til Grosserer N. Skytte, der driver en betonvarefabrik i Ringkøbing. Meningen er, at der i Masnedsund skal laves hulbloksten, men om det bliver til noget, ved vi ikke.

I 1958 foretages der nogle ændringer af bygningerne med værelser.

Biografen indgår fra 1928 atter som festsal for restauranten, før rummet i 1959 bygges om til delvis beboelse og erhvervsvirksomhed, forhøjet med ny etageadskillelse.

Kilder: Folketællinger, Emanuel Gedde Christiansen notater, Biografmuseet – samt billeder og arkivalier i arkivet, Realregistre og skødepanteprotokoller.