Det Danske Spejderkorps – 50 Års Jubilæum som fælles korps.

1. Kong Volmer Gruppe hører til blandt landets ældste drengespejdergrupper.  1. Januar 1918 stiftede Karl Dehn 1. Kong Volmer Gruppe i Vordingborg, og gruppen kunne således i januar 2018 fejre 100 års jubilæum. I 1946 blev gruppen delt i to selvstændige afdelinger, en søspejdergruppe “Kong Volmer Søtrop”, der i dag holder til i Nordhavnen, og en landspejdergruppe “1. Kong Volmer Gruppe” der i dag holder til i den blå spejderhytte bag hotel Kong Valdemar ved Karolinegangen.

Spejderdivisionslejr 1983 ved Dehnshytten.
Honnør for flaget og flaghejsning.

Gruppen har desuden et tæt samarbejde med Sjølund Gruppe, der er en gruppe for pigespejdere, og de holder til i den røde hytte ved siden af 1. Kong Volmers blå hytte.

Ved årsskiftet 1972/73 blev de blå drenge- og pigespejdere på landsplan slået sammen til ét korps – Det Danske Spejderkorps – som nu kan fejre deres 50 års jubilæum som et samlet korps.

Grupperne er hjemmehørende i Svend Gønges Division, der omfatter hele det sydsjællandske område.

Det Danske Spejderkorps.
Spejderdivisionslejr 1983 ved Dehnshytten.

De blå spejdere stod for udgivelsen af Vordingborgs julemærker fra 1979 til 2011. De kan ses ved at møde op på Lokalarkivet, – vi har eksemplarer af alle de hele ark.

Kilder: Lokalarkivets billeder, blade og andre arkivalier.

Det Danske Spejderkorps og andre spejdere – linket åbner på en ny side.

Kong Volmers trop: se A196