Vordingborg Badmintonklub

Badminton i Vordingborghallen – ca. 1955

Vordingborg Badmintonklub blev stiftet d. 17. august 1937.
Bestyrelsen bestod af:
Hr. Frølander,  Hr. Withal, Hr. Høyer Nielsen, Fru M. Petersen og Frk. M. Nielsen.
Suppleant: Hakon Jacobsen.
Revisorer: Købmand Boysen og Helge Petersen.
Suppleant: Frk. Larsen.

Til spilleudvalg valgtes Fru Frølander og Hr. Anker Jørgensen.

Blandt medstifterne var Clara Jeppesen, f. 1911, i daglig tale kaldet “Claus”, hun var kasserer. Som 72-årig var hun stadig aktiv i badmintonturneringer. Hun stoppede som motionsspiller i 1996, fordi hun ikke kunne se på det ene øje. Hun var æresmedlem.

Klubben er hjemmehørende i Vordingborg-Hallen, har et hold på 10 spillere i Danmarksserien, og mange tilbud til alle aldersgrupper fra børnehavebørn og opefter.

 

 

Kilder: Arkivalier,  Avisudklip og billeder i arkivet – samt klubbens hjemmeside .