Vordingborg Ro- og Kajakklub

Stiftet d. 21. marts 1904.

En af initiativtagerne var Sagfører Kjølner.
Man startede med en brugt 4-årers inrigger “K.K.”, der udgjorde klubbens bådbestand i starten, – dog ret snart suppleret med en brugt 2-årers “Carl Frederik”.
Man havde ikke et bådehus, men fik hjælp fra fisker Jens Andresen, der havde så meget tilovers for roerne og deres husmæssige trængsler, at han stillede et redskabsskur til rådighed til opbevaring af bådene, og fra dette sted i den vestlige ende af havnen havde  den nye klub så sine første aktiviteter.
Dette første bådehus, som man senere byggede, lå omtrent på det sted, hvor sejlklubben i dag har sit ophalerspil stående. Huset bestod af bræddevægge og bræddetag, og det havde et eneste rum, hvor de to både stod på jordgulvet. Der var ikke omklædningsrum eller badefaciliteter.

I 1914 ejede man 3 både, så på dette tidspunkt er 4-årers båden “Volmer” kommet til.

I 1921  valgtes driftsbestyrer Christing til ny formand efter Sagfører Kristian Kjølner. Han afløstes imidlertid allerede året efter af dyrlæge Herluf Brøggler, der beklædte posten i to år, hvorefter sagfører Kjølner vendte tilbage til formandsposten, som han derefter bevarede til 1940.
I 1922 blev der udvidet med omklædningsrum og badeanordning, – meget spartansk men dog brugbart. Man indgik samme år aftale med andre roklubber, og sammenslutningen “De Sydsjællandske Roklubber” var en realitet.
I 1923 afvikledes den aftalte kaproning af Vordingborg Roklub.

Der blev optaget kvinder i foreningen første gang i 1927, det varede dog kun et par år. Kvinderne vendte stærkt tilbage i 1934. En af dem, der huskes, er frk. Olsen – senere med navnet Gunvor Johansen.

Man fik et nyt klubhus i 1932, – det er det, der nu huskes som det gamle klubhus. Man ejede ikke grunden, den havde man lejet på en 25 årig kontrakt. Klubhuset kostede 8.000 kr. og blev opført af  Tømrer Marius Hansen.
Man havde to hold i 1933 – nemlig morgenroerne – kaldet “Jernholdet” eller “Det Gamle Morgenhold” bestående af  Holger Hoffmann, Henning Nielsen, Niels Holger Brorsen, Viggo Pedersen og C. J. Borella, – og “Braserholdet” der bestod af Erik Johansen, Carl Marcussen, Bonne Prehn og Gunnar Olsen, og her kommer navnet Adolf Christensen – eller som han kaldtes – “Den Sorte Slagter” ind i billedet.
Et meget brugt turmål var til Bogø hos Svendsen på badehotellet.

Restaurant Snekken og Roklubbens klubhus set mod vest fra en bådebro – ca. 1955. Opført ca. 1932

I 1937-38 blev der foretaget et omfattende udvidelses- og forbedringsarbejde på den østlige del af havneområdet, og man fik lavet en ny bro og slæbesteder. I samme periode vandt man 3. og 4. plads i DM i kaproning.

Viktor Hansen overtog formandskabet i 1940 efter Sagfører Kjølner.

Ved 40 års jubilæumsfesten på Borggården i 1944 benyttede man lejligheden til at udnævne sagfører Kjølner, fhv. toldforvalter Sonnichsen og direktør Otto Ryel til æresmedlemmer af Vordingborg Roklub som påskønnelse af deres indsats ved klubbens stiftelse og for deres arbejde for klubben i øvrigt.

Klubhuset på Nordhavnen 2002.

I 1950 fik man ny formand, idet Børge Johansen overtog posten efter Viktor Hansen, og samme år blev der startet byggeri af et nyt klubhus, – læs om dette på lokalarkivet og i Guldgåsens blad nr. 1. 2023.
Klubhuset blev indviet d. 19. april 1953 med ny ponton og standerhejsning.

Nu springer vi frem til 197o, hvor man endnu engang arbejder med en udvidelse klubhuset. Man erhverver at stykke jord fra Marienlyst, og det indvies lørdag d. 7. juli 1973.
I 1975 havde man indbrud, hvor alle pokalerne blev stjålet. Heldigvis blev de fundet igen et par måneder senere, – desværre godt ramponerede. Axel Svensson gik i gang med at restaurere dem med et godt resultat.

Som noget helt nyt for roklubben blev der i 1976 anskaffet tre kajakker, der indgik i klubbens flåde på lige fod med det øvrige materiel.

En af traditionerne i roklubben er kanindåben, – en indvielse af nye medlemmer.

Et medlem skal have sin dåb og kastes i vandet
af 4 andre fra en tømmerflåde i Nordhavnen
1969

Vi slutter historien her, – man kan læse resten på Vordingborg Ro- og Kajakklubs hjemmeside (se linket).

Kilde: Vordingborg Ro- og Kajakklub, linket åbner på ny fane, derudover avisudklip, billeder og arkivalier i Arkivet. Medlemsblad “Vi Roere.