Rosenvang, Sankelmarksvej 6

I april 1922 beslutter Vordingborg Kommune, der skal opføres et Alderdomshjem på Boulevarden lige overfor Håndværkerstiftelsen.  Det skal have 24 pladser. Man kalkulerer med en byggeudgift på 120.000 Kr.
Arkitekten er J. V. Lund.
Grundstenen blev lagt d. 18. august 1922.
Alderdomshjemmet blev indviet d. 1. april 1923.

Rosenvang, gl. hovedbygning på Sankelmarksvej 6.

Malermester H. P. Petersen, Algade 143.
Svende og lærlinge.
1923

Senere skifter ejendommen navn til Rosenvang

I 1964 bygges der ud, og der er indvielse 4. juni – med musik foran hovedbygningen.

I 1996 renoveres der med bedre personale- og terapi-forhold.

Rosenvang 2001

Plejecenteret blev renoveret i 2005, hvor der blev bygget 2 fløje til, så der i dag er 77 boliger af forskellig størrelse.

Kilder: Verner Jensen ”Toppede brosten”. Emanuel Geddes Avisnotater, Arkivalier og billeder i Arkivet.