Vordingborg Råd- Ting- og Arresthuse

Ifølge P. A. Kleins bog ”Vordingborg Købstad Historie” lå byens Rådhus i 1600-tallet på hjørnet af Algade og Torvestræde (Algade 62). Det var en 6 fags bindingsværksbygning med skiferdækket spir med ur og klokke, og på gaden udenfor stod træhesten, kagen og halsjernet.
”Rådhuset var byens samlingssted, her var byens vægt, brandredskaberne, både spande og ”Fyrhagger” (Brandhage), her holdt borgerne deres fester, ligesom fremmede taskenspillere gav deres forestillinger.”
I 1754 købte kommunen den tidligere ”Danske Skole”, Algade 85.

Håndtegning af Algade 85. Tegning af I. Bugge

Rådhuset rummede forsat Politimyndigheden, og der blev indrettet Arrest til 5 personer. Det var for lidt, og i 1818 klager Byfoged Kinch over, at arresten ofte rummer 10-11 personer. Det forværres, da man nedlægger Arresthuset i Ugledige. Byfoged Kall foreslår, der indrettes arrest i Valdemars Tårn, det bliver dog kun som midlertidigt varetægtsfængsel. Apoteker Aarsleff havde oplyst Oldtidskommissionen om, at stedet var vanskelig tilgængelig for Turister og uhyggeligt at besøge på grund af ”fangernes nærværelse og andre uhumskheder m.m.”
I 1843-45 byggede man Vordingborg Ting- Råd- og Arresthus på den nordlige side af Slotstorvet (Algade 97) efter tegning af bygningsinspektør Peder Kornerup. På grunden lå tidligere byens fattiggård.
Arrestforvareren havde bolig i stueetagen, hvor der også var arrest, og i kælderen var også en arrest, der var i brug, indtil der i 1896 blev bygget en ny arrest med plads til 13 arrestanter. Denne bygning ligger vinkelret på den oprindelige bygning og er tegnet af tømrermester Wilsbech fra Næstved.

Ifølge Arrestjournalerne tages den nye arrest i brug i oktober 1896.
Arrestjournalerne fra 1846 til 1917 findes indtastet hos Statens Arkiver.
Se dem her – https://cs.sa.dk/archive_series/170 eller på Statens Arkiver

Straffene var f.eks. rotting (slag med spanskrør), bøde, fængsel på vand og brød, simpelt fængsel, straffearbejde – du kan læse om dem i Straffeloven af 1866: https://da.wikipedia.org/wiki/Straffeloven_af_1866

Rådhuset på Valdemarsgade 43 blev opført i 1969. Arresten lå stadig i Algade og blev lukket i juni 2007.
Vi ved, at bl.a. Mogens Glistrup har siddet i arresten i Vordingborg i 2005.

Præstø Amts Arbejds- og Tvangsanstalt ejedes af Præstø Amt og Næstved, Store Heddinge, Vordingborg og Stege købstæder.
Anstalten blev opført i 1867 umiddelbart nord for Præstø Amts Sygehus, Ringstedgade. Det var Præstø Amt, der i 1867 fik opført tvangsarbejdsanstalten i Næstved. Fra 1868 til 1937 lå der en tvangsarbejdsanstalt i Næstved. De indsatte var f.eks. blevet dømt for tiggeri og vagabondering, men mennesker under fattigforsørgelse kunne også tildeles tvangsarbejde som en disciplinær straf.

Kag: https://da.wikipedia.org/wiki/Kag
Træhest: se Historisk Arkiv Hjørring

Kilder: P. A. Klein, Vordingborg Købstads Historie – udgivet 1923,
Kornerups Rådhus
Tvangsarbejdsanstalten i Næstved 
Guldgåsen 2008 nr. 4, https://vordingborglokalarkiv.dk/artikler-fra-guldgaasen/
samt fotos og andre arkivalier i arkivet.