Vordingborg Seminarium

I 1880’erne besluttede nogle lærere ved Vordingborg Realskole at oprette et ”Kursus for vordende Skolelærere”. Det fremgår dog ikke, om der er tale om et aktieselskab eller andelsselskab. Startsummen var 38 kr. og indbetalt af 4 Lærere. Hovedmanden og ejer er den dygtige lærer Holger Valdemar Mathiessen. Undervisningen startede d. 10 januar 1882. Elevtallet var tre den første måned og steg til fem dem følgende måned. Først i 1885 fik eleverne 50 kr. om året i statstilskud. Eleverne boede på værelser rundt om i byen.

Vordingborg Seminarium ved nuværende Næstvedvej / Kuskevej – ca 1908

I 1889 blev H. Mathiessen udnævnt til skoleinspektør i Nakskov, forinden havde han dog afhændet Seminariet til Translatør Niels Andreas Tørsleff, der indrettede lokaler i sin bolig på Kirketorvet. Senere lejede han lokaler på første sal på Teknisk Skole (opført 1890), hvor seminariet havde til huse i en årrække.

I 1895 blev Theodor Halse på Ry Højskole spurgt af sin gode ven Direktør N. P. Madsen, Masnedsund Andelssvineslagteri, om han kunne tænke sig sammen med cand. phil. Anders Munk at overtage Vordingborg Seminarium. Anders Munk havde været ansat i 3 år, og ville gerne forsætte som forstander, men ønskede dog at dele risikoen og æren med en anden person. Kontrakten blev underskrevet, og Th. Halse begyndte den 17. august.

I 1896 besluttede man at optage kvinder for at skabe en finere tone på Seminariet. Der blev optaget 7 kvinder. Elevtallet var nu oppe på 80 elever, og i løbet af de næste år steg det til over 100.

I 1904 måtte man erkende, at pladsen efterhånden var for trang, så man fik den ide at bygge en ny skole og ansøgte kommunen om støtte til at bygge en ny skole. Kommunen skænkede en byggegrund og garanterede for et lån. Byggeriet blev på begyndt i 1906 efter tegning af den unge arkitekt K. Køster.
I sommeren 1907 blev seminariet indviet. Her var en stor festsal og 9 store klasseværelser, så der kunne indrettes 5 fagklasser, og som noget helt ny et fysisk laboratorium, hvor eleverne kunne lave deres egne fysikforsøg. En anden nyhed var en ret omfattende badeanstalt med damprum og bruserum – en såkaldt finsk badestue.

Under 1. verdenskrig blev en del af de unge og lærerne indkaldt til lang militærtjeneste.
I 1916 rejste Anders Munk, og Th. Halse stod nu som eneejer. Det var hårde år, selv om man fik statsunderstøttelse, og da der nu kom en ny lønningslov for tjenestemænd, hjalp det med til at kunne indkøbe undervisningsmidler.

Seminariet havde siden 1895 brugt Masnedsund Skole som øvelsesskole.
I 1922 udvides skolen, og udbygningen indvies i 1927, – igen var det K. Køster, der stod for byggeriet. I 1932 er er der gymnastiksal, festsal og 22 klasseværelser.

Arkivalier findes på Statens arkiver – Vordingborg Statsseminarium. Linket åbner på ny side

Kilde: Jubilæumsskrift 1 – Vordingborg Seminarium 1882-1932 fortalt af Th. Halse. (Anders Theodor Halse f. 11.01.1862) – samt flere af tidens lærere.