Knudsens Garveri

Notat fra Emanuels Gedde Christiansens notater :

Vordingborg Avis 21.02.1859.
Solgt Garvergård.

P. Knudsens Garveri hvor der arbejdes med huderne i tromleafdelingen – ca. 1919

Den afdøde garver Halles bo tilhørende garvergård her i byen blev ved avertionen den 17 ds. bortsolgt til garver P. Knudsen fra Svendborg for en købesum af 3.650 rd. I købet fulgte det ved gården liggende vænge samt garveri-inventarium og materialebeholdning.
Det til denne ejendom hørende jord på Ore købtes af værtshusholder L. Boemann i Vordingborg for købesum 570 Rd.

10.07.1888.
Garveriet i Algade er helt brændt ned.
Adresse: Algade 61

24.03.1907
Starter den første biograf i Vordingborg i Valdemars Hotel. Teatret oplyses og drives ved elektricitet fra Knudsens garveri, som ligger nær ved. Indehaveren af biografen, der driver flere sådanne, har 2 i København og 1 i Svendborg. Søndag er der 2 forestillinger og 1 om mandagen.

Garveriet nedbrændte 13.02.1929.

Det nyopførte Knudsens Garveri, Københavnsvej 31. ca. 1930

Efter branden i 1929 flytter fabrikken fra Algade 61 til Københavnsvej.
Garveriet brænder igen den 11. april 1951

I 1967-68 overtager Løvengreen og sønner garveriet.

I 1987-88 stoppede produktionen, og i 1989 påbegyndtes nedrivningen af fabrikken.

 

Feldberede / Garver
Garver Peter Knudsen