De Krumme Ege

De Krumme Ege kaldes også Valdemars-egene. Det var oprindelig en samling af 6 fritstående ege på Marienlyst jord mellem Vordingborg og Nyråd, hvoraf mindst 3 af dem stod langs landevejen (Nyrådsvej), der tidligere havde nogle ret store sving og bl.a. gik lige forbi haven til “Den Røde Smedie”. Vejen blev rettet ud ca. 1960.
Træernes forvredne vækstform og flade kroner skyldes –  ifølge sagnet – Kong Valdemar Atterdags vilde ridt fra Vordingborg til Gurre. Kongen skal også have haft bundet sin hest til et af træerne. Det siges, man ikke må fælde disse ege, da de beskytter Vordingborg mod brand.
Desuden stod der et stort egetræ på Iselinge gods mark og markerede, at her var en herregårdsmark.

Billedet er taget omkring år 1900.
Vurderet ud fra den anvendte fototeknik.

Ved en kendelse af 6. juni 1959 blev de 3 egetræer langs landevejen fredet. Det var bl.a. Gåselauget, der tog initiativ til dette, da man begyndte at tale om ændring af vejføringen.
Kun et enkelt af de 3 gamle, fredede egetræer lever fortsat, – det står inde midt på marken.

I stormen d. 22. december 2014 væltede den østligste af de gamle ege. Den havde i en del år været gået ud efter stolt at have tronet på sin høje placering i flere hundrede år. Vi ved desværre ikke, hvornår den mellemste af de gamle, fredede ege er forsvundet, – kun ved vi efter gennemgang af diverse billedmateriale, at det har været mellem 1965 og 1980.

Nyrådsvej før den bliver rettet ud – ca. 1960
Foto af Carl Petersen

Heldigvis kan vi fortsat sove trygt, for fhv. stadsgartner Fl. Kruse har sørget for, der blev plantet 3 nye egetræer, der kan beskytte Vordingborg mod brand. Disse 3 nye ege blev plantet i november 1985 langs Nyrådsvej så tæt på de udgåede gamle træers oprindelige placering som muligt.

Læs også Holger Munks Beretning i guldgåsen 1996 nr. 1 og 2
https://vordingborglokalarkiv.dk/artikler-fra-guldgaasen/
og
Kulturarvsplanlægning side 73 – linket åbner i nyt vindue.

De krumme ege – 1927-28 – Cykelstien mellem Vordingborg og Nyråd under etablering  ved de krumme Ege

Kilder: Arkivalier, artikler og billeder i arkivet.