Det skæve skur, Nordhavnen

Sidst i 1830’erne var der tre fiskere, Harald, Svend og Duval Hansen, som fiskede fra Vordingborg. Svend og Harald var søskende og sønner af fisker Peter Ludvig Alexander Hansen i Strandgade. Duval var søn af fisker Frederik Otto Hansen og fætter til Svend og Harald. Farfaderen til de tre fiskere var Havnefoged Hans Peder Hansen. Deres fangst af fisk blev solgt til en opkøber for små penge.

Fiskernes koner Carla, Rosa og Rasmine syntes, man fik for lidt for fangsten og foreslog mændene, at man opførte et salgssted, hvor konerne kunne sælge fangsten til byens borgere.

Kuttere i Nordhavnen.
Det lyse skur i forgrunden er “Det skæve skur”. I baggrunden ses Casa Blanca og roklubben

Da man senere fusionerede med røgeriet, flyttede man salget derover, og ”Det skæve skur” blev brugt til opbevaring af grej fra fiskefartøjerne og olietønder med brændstof.

I takt med at skuret faldt mere og mere sammen, forsøgte Havnefoged Arne Martins at få det renoveret med fiskernes hjælp. Det lykkedes dog ikke, så med havneudvalgets tilladelse overtog han det og brugte det i sit otium til lidt hobbyaktivitet, såsom træskæring, maleri m.v.,  og Arne Martins er stadig ejer.

Det skæve skur – med de fine træfigurer – 2021

Det skæve skur – forside – 2021

 

Mange ser det i dag som et dejligt sted at nyde udsigten på Nordhavnen.

Kilder: Strandgadekvarteret  (åbner på en ny fane) læs på side 49.
Chr. Holm Hansen – privat – Formand i Sømands-og fiskerforeningen.
Kirkebøger, Folketællinger, Robert Larsens Dagbog og andre arkivalier i arkivet.