Algade 5

Borgerstilftelsen 1908

Borgerstiftelsen, Algade 5

Den 9 januar 1870 afholdtes bestyrelsesmøde i en komite bestående af:
Købmand Breit, Købmand P. Bjørn, Farver Buch og Buntmager Meisner sammen med professor Suhr,
der arbejdede på at skaffe midler til oprettelse af Borgerstiftelsen.
Formålet var, at ejendommen skulle være: ”Fribolig for borger – en stiftelse for gamle, trængende og værdige borgere, disses enker og ugifte døtre”.
Den 20 juli 1871 stod stiftelsen færdig, udgifterne beløb sig til 17.000 rdl.
i 1917 blev der bygget ud mod vest, og stiftelse bestod nu af 14 friboliger.