Fuglebakken 3-5, Skofabrikken og Hollænderhaven

Hollænderhaven med boligerne i baggrunden og forsamlingshuset – ca. 1975

Fuglebakken 3. matr 4fz.
Jorden blev købt af Vordingborg Sociale Boligselskab i 1970.
I 1969 opføres 9 boliger på Gammelgårds jord.  De får navnet Hollænderhaven. De ligger bag forsamlingshuset.
Hollænderhaven havde rejsegilde d. 21.november 1969, Forsamlingsbygningen blev indviet d. 8. juli 1972. Ved Indvielsen talte Amtsborgmetser Søren Troldborg og Sangforeningen Stjernen underholdt.

Udsnit af kort set fra øst med Københavnsvej for oven, Garverengen og Gammelgård.
1959-1960

Fuglebakken 5.
Matr. nr. 4a – deles op og får bl.a. matr. nr. 4fl.

Henri Syberg Fugl blev født d. 18. september 1918 på Gammelgård, og døbt i Vordingborg Kirke d. 27. oktober 1918. Han var søn handelsgartner Axel Emil Fugl, født d. 11. december 1879, og Ulrikka Marie Christiansen, født d. 11. maj 1892 i Nyborg.
Broderen Jens Ove Syberg Fugl blev født d. 18 oktober 1922.
Axel Emil Fugl var søn af Købmand Jens Sørensen Fugl og Henriette Andrea Charlotte Rasmussen.

Henri Syberg Fugl bygger i 1940-1942 et Stamper-Lippisch svævefly godt hjulpet af Poul Lynghøj Olsen. Det sælger han i 1942, og bygger et Rhönbussard-plan sammen med Hans Axel. Det solgte han efter krigen.

I 1945 opførte Axel Fugl en 18 m. høj dampskorsten til drivhusene. Denne giver i 1972 anledning til en del røg og sodproblemer hos beboerne i området.

I 1946 bygges der en Aeroplanfabrik på 320 m2 med omklædningsrum, frokoststue, toiletter og bad m.m. Murermester B. Gregersen står for byggeriet. Tømrermester L. Heller står for tømrerarbejdet.
I 1947 opføres der en varmestue, og det er Henri Fugl, der nu er ansvarshavende.
Denne del af byggeriet ligger vinkelret på møbelfabrikken.
I 1955 udvides byggeriet og igen i 1958.
I 1960 opføres der nye bygninger med skrå tage overfor den eksisterende møbelfabrik.

Henri Fugl solgte ejendommen i 1962 til Aktieselskabet af 1. januar 1963 (matr. nr. 4fl har et areal 3510 m2). Jens Ove Syberg Fugl ejer matr. nr. 4 fr, der er på 2.324 m2. Adresse 1963 Fuglebakken 2
Matr. nr. 4a har et areal på 9279 m2.

Forrest i billedet Hollænderhaven, Skofabrik ledet af Hemmingsen, Gammelgård og Fugls Gartneri m.m

Møbelfabrikken ejes i 1968 af Smith P.’s Textilmarked, Næstved.
I 1972 blev ejendommen lejet ud til skofabrik (en afd. af Fa. Engelbrecht sko) og Vordingborg-køkkenet, samtidig ses Th. Hemmingsen som lejer af den østlige del af fabrikken.
Skofabrikken er kendt som Hemmingsens Skofabrik, den brændte d. 25. september 1979. Som driftsbestyrer var ansat Thorkild Hemmingsen, og der var 25-30 personer ansat. Efter branden flyttede Thorkild Hemmingsen til Chr. Winthersvej 12, og senere fik han butik i Badstuegade, hvor han bl.a. lavede terapisandaler.

CF’s Bygning – værested – ca. 1980

Efter branden i 1979 overtog kommunen jorden, og man opførte CF-gården, som i 1985 flyttede til Valdemarsgade 96.

 

 

 

I 1980 flyttede Sydsjællands Industri Service (SIS) ind i bygningen. Det var et beskyttet værksted for voksne med psykiske handikap.  Den 1. januar 2002 fusionerer SIS med IVP, Præstø og Thorsvang til “Den Sociale Virksomhed”, og flytter ind på Oringe.

På området opføres Fuglehaven i 2005 med adresse Fuglebakken 5.

Kilder: BBR, byggesager, kort – udklip og arkivalier i arkivet. Fam. Fugl og Jac. Engelbrecht, Mogens Sørensen.