Riddergade 13

Huset blev bygget ca. 1900 og har på toppen et firkantet tårn, en såkaldt Kikkeborg, der efter sigende blev brugt til at se, hvornår der kom skibe ind i havnen med varer. Det viser sig dog, at det blev opført af manufakturhandler og købmand Ladhoff, som havde forretning på Algade. Han interesserede sig for astronomi og byggede derfor tårnet på.

Postkort ca. 1955.

I 1901 var det købmand Fritz Christen Thomsen Ladhoff, der ejede ejendommen, og den overdrages ved hans død til enken Johanne Frederikke Cathrine f. Hansen.
Det drejer sig om: matr. nr. 148 q og matr. nr. 148 c, Vordingborg Bygrunde – derudover ejede de også 3 andre matrikler.

I 1921 sælger enken ejendommen til Anna Petterson-Norrie, som året efter sælger den videre til Pastor Engel.
I 1934 købes ejendommen af købmand og tømrermester Chr. Jepsen. Det siges, han kaldtes ”Uldtømmeren”, fordi han havde en uldgarnsbutik i Algade i 1930’rne.
I 1941 sammenlægges matriklerne, så de nu hedder 148 c,
I 1956 skøder hans enke ejendommen til tømrermester Werner Hansen. Han bor der i 1972, hvor han også dør.

I 1977 – 1979 er der Beskyttet Værksted.

1980 – 1986 – flere beboere på adressen.

I 1988-2009 er det Bo og Naboskab for udviklingshæmmede.

Siden 2011 er det klinisk tandtekniker S. Jeppesen, der bor på adressen.

Riddergade 2011 –
Der er stadig huse på Havnevej 2-6.
I baggrunde skimtes kikkeborgen på Riddergade 13

 

Kilder: Skøde- og panteprotokol 1901. Realregister, vejvisere og arkivalier i arkivet. Kulturarvsprojektet om Strandgadekvarteret. linket åbner på ny side.