Sømands- og Fiskerforeningen, Sømandsstiftelsen.

Sømands-og Fiskerforeningen blev stiftet d. 1. april 1883.
En af medstifterne var Chr. Sandberg, – der ved en festlig sammenkomst i 1890 sendte denne hilsen til Kongen,

Dagens Nyheder 23. Februar 1890.

Telegrafisk hilsen til Hs. Majestæt
kongen. Vordingborg Sømands- og
Fiskeriforening holdt ifølge Vordingborg Avis
den 20. dennes en Festlig Sammenkomst, hvortil
der var indbudt henved 30 Æresgæster.
Under Festen afsendtes følgende Telegram
til kongen:

” Hs. Majestæt kongen
Kjøbenhavn.
Ved en festlig Sammenkomst af Sømands-
foreningen i Vordingborg, tillade vi os at
Afsende vores allerunderdanigste Hilsen med
fuld Tilslutning og rede til ethvert Offer
for Deres Majestæts Valgsprog:
”med Gud for Ære og Ret”
Chr. Sandberg
Formand”

En anden medstifter var skipper Jens Andreasen, Strandgade matr. 164.
Læs Mindestykke i Næstved Tidende d. 1. Oktober 1909.
(Se links nederst på siden til Originaludgaven)

De formænd, vi har navne på, er:
Chr. Sandberg,  død 23. april 1900.
Skipper Jens Andreasen.
Formand først i 1950’erne er Fiskehandler Emil Rasmussen.
Formand i 2021: Christian Holm Hansen.

Den 18.  februar 1898 kan man se, at Købmand Bache skøder matr. 152 til Sømandsforeningen. Næstved Tidende .
Realregister
Skøde 20. januar 1898 – no. 1111
Bache havde købt ejendommen af N. Biørn i 1895.

Sømandsforeningen vedtog at oprette et hjem for sømandsfamilier.
Det blev besluttet, at bygningen skulle ligge i Strandgade, have en 1. sal med frontspids og rumme i alt 6 lejligheder.
Den 28. April 1903 var der møde på Jernbanehotellet, hvor man så på de indkomne tilbud. Opførelsen blev ved licitation overdraget til Murermester Rasmus Jensen, der havde budt 9.203 Kr., hvilket var det laveste bud.
Kilde: Vordingborg Dagblad 30. april 1903.

Sømandsstiftelsen, ca. 1960.

Ejendommens lejligheder var friboliger for ældre fiskere og enker efter fiskere.
Der blev lagt vand ind i Sømandstiftelsen i 1929 af Blikkenslager Lars Nielsen.
I 1931 får installatør Danielsen til opgave af lægge strøm ind i ejendommen.

I  2022 bliver ejendommen solgt.

Sømands Foreningen arrangerede Fastelavnsoptog i nogle år for at samle penge ind til  Stiftelsen.
I 1909 var det Hvalbåden, der var et træskelet med sækkelærred. Hvalens kæber var lavet, så de kunne lukkes op. Hvalen blev fodret med små hylende drenge, samt Rom og Cognac. Den kunne give en brølende lyd, når den synes, den skulle fodres.

Hvalen i Algade 1909

 

Kaptajn Vom med besætning ca. 1912

Man kan læse mere om Vordingborg og Omegns Fiskeriforening, hvor man også kan læse om fiskerne i Dansk Fiskeristat bind 2 – fra side 324 til 332, i Pdf-filen er det siderne 331-339.

OBS: alle Link åbner en ny side
Aviser: Dagens Nyheder d. 23. Februar 1890,  Næstved Tidende

Kilder: Aviser, Arkivalier fra Vordingborg Lokalhistoriske arkiv (M137 – se under kilder) og indhold i Arkivfond A217