Sprøjtehuse i Vordingborg og omegn.

Sprøjtehuse er mindre bygninger især på landet og i landsbyer, hvor brandsprøjten og andre slukningsredskaber opbevaredes.

Sprøjtehuset i Nyråd.
D. 20. april 1871 beslutter kommunen, at der skal være et sprøjtehus i Nyråd inden d. 15. juni. Det opføres af Murermester Olsen i Vordingborg for en pris af 182 Rd. Det rives ned i 1935. Det lå, hvor Skovstræde starter, og ca. hvor Nyråd Torv nu ligger.

Sprøjtehuset i Nyråd ca. 1904.

Nyråd Hovedgade – ca. 1920.
I baggrunden ses Sprøjtehuset.

Sprøjtehuset på Orevej.
D. 19. marts 1887 besluttes det, at der skal opføres et sprøjtehus på Orevej. Det skulle opføres inden d. 15. juni 1887, og det blev bygget på Borgerskolens jord vest for jernbanen.
Det blev bygget af murermester Tarp, der gav et tilbud på 402 kr.
Sprøjtehuset på Orevej blev nedlagt i 1935.

Sprøjtehuset på Bakkebøllevej 41 står der endnu.
På gavlen er angivet byggeåret 1865.

Sprøjtehuset i Bakkebølle – 2020.

Sprøjtehuset på Slotstorvet 5 er opført i 1854.
I 1928 blev det gamle sprøjtehus ombygget til rutebilstation med toilet, pissoir, ventesal og pakkerum.  I 1930 blev det gamle sprøjtehus atter ombygget og derefter kaldet Nødtørftshus. Det blev ombygget igen i 1950, så der nu var både dame- og herretoiletter samt et lille garderobe- og kedelrum.

Siden da har det gamle sprøjtehus haft en omtumlet tilværelse med utallige andre funktioner. Dét vender vi tilbage til ved en senere lejlighed.

Slotstorvet med brandstation og Færgegårdsvej.
Kusken på hestevognen er landpostbud Chr. Hansen – ca 1909.

Kilder: Arkivalier og billeder i arkivet samt fredningssagen, der findes på Kulturarv.dk (linket åbner på en ny side) samt Emanuel Geddes Avisuddrag.