Strandpromenaden

Emanuel Gedde’s Notater:

“I forbindelse med Kalvehavebanens lukning d. 1. april 1959 var der i byråd og folk imellem en diskussion, om kommunen skulle købe jorden, hvor skinnerne lå, og anlægge en gang- og cykelsti til Bakkebølle. Den unge nye Wassard, som havde arvet godset efter en onkel, ville meget gerne overtage jorden, men det var Vordingborg kommune, som overtog den. Ved den lejlighed kom det frem, at kommunen i starten af 1930 flere gange havde henvendt sig til den gamle Wassard om køb af jord til anlæg af en strandpromenade mellem Nordhavnen og Marienlyst, hvor han flere gange havde udtalt, at han ikke ville sælge så meget som en tomme af sin jord.

Så var borgmester Lohff Rasmussen til et privat selskab, hvor han talte med godsejeren, og kom selvfølgelig ind på spørgsmålet om strandpromenaden og sagde, han var meget ked af, at det ikke kunne blive til noget, på grund af at godsejeren ikke ville sælge. Hertil svarede godsejeren, at han da godt kunne se det også fra den side, men det kunne vel nok ordnes alligevel, hvortil Lohff Rasmussen spurgte, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, når godsejeren ikke ville sælge så meget som en tomme af sin jord! – hvorefter godsejeren svarede, at han ville forære kommunen den jord, der skulle bruges, og således gik det til, at der kom en strandpromenade.

Strandpromenade mellem
Nordhavnen og Marienlyst
ca. 1980

På et byrådsmøde først i december 1933 blev det vedtaget at lade entreprenør E. Andersen anlægge en strandpromenade fra Vordingborg Nordhavn til Marienlyst. Pris 10.000,00 kr.  med beplantning og bænke på udvalgte steder. ”

Et andet sted kan det ses, at Strandpromenaden er 650 m. lang.

Kilder: Emanuel Geddes Notater, samt arkivalier og billeder i arkivet.