Vordingborg Kirkegårde.

Vordingborg Gl. Assistens Kirkegård på Færgegårdsvej.

Kirkegården blev indviet i 1841, og den 12. april 1842 blev der, med Kongen af Danmark Christian den Ottendes tilladelse, udfærdiget et reglement/vedtægt for kirkegården.
Den 9. maj 1842 blev Kirsten Olsen som den første begravet i afdeling GL 04. kun 7 dage gammel.
Kirkegårdens areal er på 16.800 m2 med 2890 gravstedsnumre.
Kirkegården er udvidet i 1894 og 1957.
Kapellet er bygget i 1860 efter tegning af arkitekt J.D. Herholdt, som også stod for store restaureringsarbejder ved kirken.
Mandskabshuset har tidligere været epidemikapel.

Vordingborg Gamle kirkegårds kapel – ca. 1880.
Bygget omkring 1870

Kapellet på den gamle Kirkegård
2008

Skulpturen på fællesgraven er udført af billedhugger Gunnar Slot og afsløret d. 11. juli 1973 af Provst L. Balslev, Stege.

Gravstedsform og udvikling som på Ny kirkegård

I 1996 blev der i samarbejde med Arkitekt Andreas Bruun udfærdiget en helhed og handlingsplan for kirkegården og i henhold til denne, er der flere afdelinger, der er lukket for ny salg, så de forskellige omlægnings- og tilpasningsprojekter kan gennemføres.

Vordingborg Ny Assistens Kirkegård på Skovvej.

I 1901 blev arealet anvendt til en stor Amtsudstilling.

Indviet til kirkegård den 31. okt. 1902 ved begravelse af husmand af Bakkebølle Jens Nielsen og hustru Karen Marie Nielsen født Pedersen. De blev begravet i afdeling Ny 03-21-22 fra Vordingborg Kirke, hvor Pastor Bjerre holdt ligtalen, og Sognepræst Whitte indviede kirkegården og forrettede jordfæstelsen.
Kirkegårdens areal er på 13.700 m2 med 2060 gravstedsnumre.

Skulpturanlægget midt på kirkegården, der symboliserer Jesus, der sidder ved brønden, hvor kvinderne hentede vand, er udført af billedhugger Gunnar Slot og indviet og afsløret den 5. september 1982 af Provst Jørgen Ertner, Mern, efter en festgudstjeneste i Vordingborg Kirke.

Anlagt med traditionelle gravsteder, og siden er de forskellige tiders nye gravstedsformer kommet til.

Kristusfiguren på Vordingborg ny Kirkegård – 1983
Lavet af Gunnar Slot

I 1997 blev der udfærdiget en helheds- og handlingsplan for kirkegården i samarbejde med landskabsarkitekt Andreas Bruun, og i henhold til denne er flere afdelinger lukket for ny salg, så de forskellige omlægnings- og tilpasningsprojekter kan gennemføres.

 

Kilder: Realregistre, folketællinger, arkivalier og billeder i Arkivet.