Jens Andreasen, Skipper og Fiskehandler.

Jens Andreasen blev født d. 21. august 1846, ifølge Kirkebogen søn af Bådfører Andreas Hansen og Hustru Caroline Pedersdatter.

Han blev gift med Ane Dorthea Boemann d. 21. juni 1876 i Vordingborg Kirke.
Hun blev født d. 23. september 1846 og datter af Vognmand Lars Boemann og Hustru Anne Jensdatter.

Bryllupsbillede i Strandgade.
Cecilie Margrethe Andrasen og Albert Hansen 23. august 1898.
Skipper Jens Andreasen er med på det billedet, lige som Brudens Fader Hans Andreasen og en broder Peter Andreasen

 

 

 

 

Mindeord

Skipper J. Andreasen 1846-1909
Vordingborg
er natten mellem onsdag og Tors-
dag død i sit hjem efter at have
været syg et Par Maaneders
Tid. Afdøde var Født 22. August
1846 i Vordingborg, og han blev saa-
ledes 63 Aar gl. I sine yngre
Aar sejlede han med større Skibe,
som tilhørte forskellige Nationer.
Han havde set sig om i Verden,
og vi skal nævne, at han bl.a.
har været i Grønland og i Nord-
og Sydamerika. I Sydamerika op-
holdt han sig i 5 Aar. Han kunde
tale Tysk og Engelsk og til Dels
Spansk. Fra 1871 sejlede han med
Fartøjer til København og Hand-
lede med forskelligt af Landets
Produkter. Senere drev han Fiske-
handel paa Udlandet, og nu i de
senere Aar havde han Købmands-
Handel i Strandgade. Afdøde var i
mange Aar Bestyrelsesmedlem i og
Formand for Vordingborg Sø-
mandsforening, og han var Med-
stifter af Sømandsstiftelsen. Han
har været Bestyrelsesmedlem i For-
svarsbrødreselskabet.
J. Andreasen var i sin Tid Med-
lem af den af Rigsdagen nedsatte
Aalegaardskommission, der havde
til Opgave at gøre Ret og Skjel
mellem Fiskerne og Ejerne af Aa-
legaardene. Nogle gange har han
været valgt som en af Byens Valg-
mænd til Deltagelse i Valgmands-
valg til Landstinget, og han var
med i Forretningsudvalget for
Amtsudstillingen i 1901.
I Politisk henseende var J. An-
dreasen Højremand, og han har
nogle Gange staaet paa Valgtribu-
nen i Vordingborg som ordførende
og anbefalende Stiller for Højres
Kandidat.
Afdøde var en flink og brav
Mand, som det altid var fornøje-
ligt at være sammen med.

Kilder: Kirkebog for dåb, Kirkebog for Vielse Mindeord i Næstved Tidende fra Mediastream Alle tre links åbner på ny side