Lokalhistorikeren Peter August Klein

Borgerskolen 1919.
P.A. Klein sidder yderst til venstre.

Peter August Klein blev født i Nakskov d. 24. oktober 1891. Hans far var underbestyrer på sukkerfabrikken, og i 1898 blev han bestyrer på Højbygård Sukkerfabrik, mellem Maribo og Rødby.
I Peter Kleins egen beretning, får vi et indblik i livet som barn, hvor det var spændende at gå på opdagelse på fabrikken med maskiner, heste, lokomotiver, tipvogne og alverdens herligheder for en lille dreng. Det var i hvert fald meget mere spændende end at gå i skole og lave lektier! Peter Klein gik i skole i Maribo og skulle tage toget derind, hvilket jo betød, at der ikke var så meget tid til lektier, hvis man også skulle nå at more sig, så Peter Klein udviklede en god evne til at bortforklare, hvorfor lektierne ikke var i orden. Han havde lavet en aftale med sim mor om, at for hvert ug fik han 5 øre, for ug- 3 øre og mg+ 1 øre – til gengæld skulle han så selv betale for de dårlige karakterer!

I 1903 var Peter Kleins far ude for en ulykke og døde, fordi et ribben var trængt ind i lungen. Det var et hårdt slag for familien. De flyttede tilbage til Nakskov og fik en lille kvistlejlighed. Moderen fik en årlig pension fra De Danske sukkerfabrikker, og samtidig var hun organist i Nakskov Kirke. Hun blev kaldt til Fåborg, og Peter Klein kom til at gå i skole der.

Efter at have været præparend på Fåborg Borgerskole et år og skaffet sig de fornødne færdigheder, blev Peter Klein optaget på Jonstrup Seminarium. Han dimitterede i maj 1914 og tog derefter på session, og skulle være garder, men det nåede han ikke i første omgang. For nu udbrød 1. verdenskrig og de mange indkaldelser til sikringstyrkerne gav ledige vikariater.
Sidst i januar 1915 blev hans soldat i Livgarden. Under en fodboldkamp kom Peter Klein til skade med benet og blev kasseret. Efter et par måneders ledighed fik han job på Ourø Optagelseshjem og var der i lidt over et år. Det var et hjem for drenge i 12-14 års-alderen, der ikke kunne tilpasse sig samfundet. På Ourø lærte Peter Klein pastor Prip i Bybjerg at kende, og det gav ham et helt nyt syn på faget historie.

Peter Klein fik efterfølgende et vikariat i Fredensborg på et par måneder, og i 1917 blev der et embede ledigt som timelærer i Vordingborg, og samtidig kunne han også få timer på Teknisk skole. I 1918 blev Peter Klein fastansat på Borgerskolen i Algade. Han meldte sig også som lokaljournalist på avisen men fik kun 5 øre pr. linje, så det holdt han hurtigt op med igen.

I Vordingborg fik Peter Klein kontakt med en overlærer i Masnedsund, og nu blev interessen vakt for lokalhistorien. Han besøgte Rigsarkivet og fik, ved hjælp af byens gamle borgmester og arrestforvarerne, arrangeret, at arkivalier kunne sendes fra Rigsarkivet og Landsarkivet til Vordingborg Rådhus, så han kunne arbejde med materialet der. Dette arbejde mundende ud i, at P. A. Klein i 1923 udgav bogen ”Vordingborg Købstads Historie”.

I 1937 blev P. A: Klein overlærer i Rødding i Sønderjylland, og i 1947 blev han stadsskoleinspektør i Køge. Her døde han i 1980.
Han har skrevet flere bøger og artikler både om Rødding, Køge og Fåborg og ikke mindst naturligvis om Vordingborg.

Kilder: Arkivalier og udklip i arkivet.