P. A. Heiberg

Kirketorvet med den gamle latinskole til venstre.

Forfatteren og filologen Peter Andreas Heiberg blev født i Vordingborg i 1758. Hans far var rektor på byens latinskole, som dengang lå ved siden af kirken.

Heiberg markerede sig stærkt som samfundskritiker og satiriker og er bl..a. udødeliggjort med sætningen “Ordner hænger man på Idioter”. Efterhånden kom Heiberg mere og mere i modvind i det enevældige samfund, kulminerende i 1799 med en landsforvisning. Heiberg slog sig ned i Paris, hvor han levede til sin død mere end 40 år senere. Hustruen, Thomasine Gyllenbourg, og hans eneste barn Johan Ludvig Heiberg, blev i Danmark.

Heiberg ligger begravet på Montmartre Kirkegård. Hans oprindelige gravsten blev i 1901 flyttet til Vordingborg, og står nu øst for kirken.