Peder Schiønnings Dagbog

Søofficer Peter Schiønning blev født i 1732 og døde i 1813 i København. I årene 1782 – 1792 boede han i Algade efter at være flygtet fra København. Her havde han været sat for Krigsretten i 1781 for at have overgivet sig og sit skib i kamp, – og kasseret som uværdig til kongelig tjeneste.

Vi har i hans dagbøger fundet nedenstående om Gåsetårnet, hvortil han er på udflugt under et familiebesøg i Kalvehave i 1772.

Sort/hvid radering / litografi af Søren Frank.

“Besøg i Vordingborg

Den 13. Juli 1772. Tog om Eftermiddagen Kl. 2 alle med Careten til Vordingborg som er 1½ Miil derfra, for at besøge Procurator Schiønning, som der er boende. Saa hans smukke have med Buegange og Espalier-Gange i Mængde. Den er anlagt paa en høj Bakke, og gaar ned med Terassegange til 2de Sider. Man har der en dejlig Udsigt til Falster og flere Øer. Besaa og Rudera af Kong Waldemars 3 der forhenværende gamle Slot. Var øverst oppe i det høye deraf endnu staaende Taarn, som nu bruges til fængsel. Arrestanterne sidde til dels forvarede i de tykke mure. Saa og ned i den saakaldte Putt eller Putten, hvor Arrestanterne hejses 10 Alen dybt ned, som da er langt under Vandet eller gravene om Slottet, der endnu er til. Det var i det man sagde kong Waldemar underholdt mægtige store Slanger, som Misdædere blev kastede til, og hvor havfruen skal have været etc. Udsigten var fortræffelig der øverst oppe. Kong Waldemar skal ofte selv af Frygt have opholdt sig i dette Taarn, saa at ingen egentlig vidste ret, hvor han var at finde etc. saa og Byen, Kirken, Skolen etc. Prospekten ved Vordingborg er overmaade smuk, og som bekendt kong Waldemar og ligesom var forhexet i. Kom hiem om Aftenen Kl. 11, saa paa Hiemveyen et Træ i Skoven som stod i Brand, endog hele stammen og for en del var udbrændt alt. Tog noget kalk af det gamle Slot med, der var Stene i.

Ovenstående er direkte afskrevet fra dagbogen.

Kilde: Søofficer Peter Schiønning – dagbogen indeholder mange spændende beretninger.

Læs mere om Peter Schiønning på Wikipedia – linket åbner i nyt vindue.