Plattenslager Jørgensen

I 1869 huserede en plattenslager ved navn Johan Jørgensen i Vordingborg!
Han beskrives som en rutineret plattenslager og nævnes henholdsvis
– som barnebarn til Otto Grundtvig, en broder til Biskop N. F. S. Grundtvig
– og som søn af Pastor Blædel

Han rejste rundt til herremænd og især præster flere steder i landet, der ikke mente, de kunne afslå at hjælpe det “nette unge menneske”, der udgav sig for at være arkitekt! De opfyldte hans begæring om et lille lån på højst 8 dage, men det viser sig hurtigt, at han ikke vender tilbage og indfrier lånet. Den nette unge mand havde både kone og barn i byen, som jo skulle forsørges. Han forsøgte at få penge i præstegården i Kastrup, men det lykkedes ikke, for præsten var ikke hjemme. Her udgav han sig for at være på rejse med bygningsinspektør professor Hansen. I stedet for henvendte han sig til kammerherre Oxholm på Rosenfeldt, og der var han heldig at få 10 rdl.
Det kom birkedommer og cancelliråd Friderichsen for øre, og Johan Jørgensen blev derefter arresteret den 22. januar 1869. Han kom med mange udflugter og benægtelser, men det lykkes af at få ham til at tilstå bedrageriet, og han blev dømt til 5 x 6 dage på vand og brød af birkedommeren.
Efter nogle få dage i arresten anmodede han bønligt om at måtte opholde sig i sit hjem hos konen under politiovervågning. Nu gik endnu nogle dage, og han anmodede så om at måtte rejse til Viemose for at beskæftige sig med noget snedkerarbejde. Det fik han lov til, men skulle melde sig den følgende fredag til politimesteren. Det blev fredag – der kom ingen Jørgensen – men til gengæld besked fra Køge, hvor han nu på samme måde forsøgte sig med plattenslageri.

Vi ved fra Horsens Tugthus Stambøger, at hans første dom var i 1867, og at han huserede flere steder. Han kom i tugthuset i Horsens sidste gang i 1887 efter 12 domme, – herfra blev han løsladt i 1889. Han døde på Sct. Hans Hospital i Roskilde d. 8. november 1891.

På arkivet gjorde historien om Jørgensen os nysgerrige, – var han virkelig søstersøn til Grundtvig? Ved hjælp af stambogen fra tugthuset har vi fundet denne beskrivelse af Jørgensen:
62 ¾ tommer høj, blondt hår, en temmelig lang næse, blå øjne, blegt ansigt, højre arm skæv efter brud.
Han er separeret og har to børn.
Født i Gladsaxe d. 14. oktober 1844.

I kirkebogen fra Gladsaxe kunne vi så finde hans dåb:
Forældre: Snedker Hans Christian Jørgensen og Ulrikke Eleonora Jørgensen født Grundtvig.
Døbt: Johan Otto Grundtvig Jørgensen.
Hans mor er ganske rigtigt søster til N. F. S. Grundtvig.

Johan Jørgensens søn, Otto Christian Rudolph Jørgensen, blev født d. 2. juni 1867 i Vor Frelser Sogn, København. Hans datter Laura Ulrikke Eleonora Christine Jørgensen blev født d. 5. april 1871 og døbt i Sct. Pauls Kirke d. 18. juni 1871.

Man kan søge i indtastede arkivalier på Rigsarkivet her: https://www.sa.dk/find/ Skriv navnet i feltet “Fritekst” og sæt hak i “Afskrifter af arkivalier”.

Man kan finde flere artikler på Mediastream om ham, ligesom vi også har en artikel på lokalarkivet. Mediasteam

Her er et  link til Stamruller og Stambøger, hvor man kan læse om hans mange meritter:
https://www.sa.dk/find/#q=Johan+Otto+Grundtvig+J%C3%B8rgensen&side=1

Et billede af ham ses på dette link: https://genealogisk-forlag.dk/produkt/johan-otto-grundtvig-joergensen, her findes også billeder af andre fanger.

Kilder: Avisartikler, Stambøger, Kirkebøger, Folketællingen 1870.