Viggo Zuschlag

Viggo Jacobi Zuschlag blev født d. 4. august 1927, – han var søn af snedkermester Valdemar Martin Zuschlag og Kirstine Marie Pedersen, Algade 123. Hans barndomshjem lå, hvor Gåsetorvet nu ligger.

Algade 123 – ca. 1940. Huset blev revet ned omkring 1960.

Til venstre for porten ses modehandler Camilla Zuschlags forretning, Viggos Faster.
Drengen med cyklen er Søren Zuschlag, Viggos storebror.
Den lille dreng i skyggen er Viggo Zuschlag.

Efter uddannelse på Musikkonservatoriet i København fik Viggo Zuschlag som 28-
årig – sideløbende med sin lærergerning – stilling som organist ved Kastrup Kirke. Som lærer var han ansat på Vordingborg Seminarium.
Viggo Zuschlag elskede at videregive sin viden om seminariet – og Vordingborg, og det gjorde han ved flere spændende foredrag.
Han havde sin gang på seminariet fra 1958 til 1994, så han fik et stort kendskab til byens lærere. Han har desuden selv undervist på flere af byens skoler, og der var som regel stuvende fuldt i de respektive mødelokaler, når han berettede om Vordingborg Seminariums historie krydret med fortællinger om sin lærergerning på Masnedsund og Kirketorvets skoler.

Viggo spiller guitar – 1986.

Uddannet lærer, senere lektor på Vordingborg Gymnasium og organist.
Viggo deltog bl.a. i  Sct. Georgs Gilderne, og var medlem af bestyrelsen i Vordingborg Lokalhistoriske forening, hvor han skrev mange interessante artikler til foreningens blad Guldgåsen. Viggo Zuschlag var en person,  der var meget aktiv i byens foreningsliv og kendt af mange.
Viggo Zuschlag døde d. 3. januar 2018 i en alder af 90 år.

Kilder: Arkivalier, avisudklip og artikler i Arkivet.