Wilhelmine Sophie Pedersen, Distriktsjordemoder, Algade 113.

Wilhelmine Sophie Pedersen, f. Rasmussen, Distriktsjordemoder, Algade 113, blev født den 6. december 1867 på Præstø Overdrev. Hun dimitterede fra Den Kongelige Fødselsstiftelse i 1897 og var Distriktsjordemoder i Nyråd i årene 1897-1900.

Algade 113. ca- 1914
Damen til venstre er Martha Marie Pedersen, datter af jordemoder Wilhelmine Pedersen.
På skiltet tv for døren står V. Petersen, Distriktsjordemoder

Distriktsjordemoder i Vordingborg By siden 1900.
Fhv. kasserer i Præstø Amts Jordemoderforening.

Jordemoder Wilhelmine Sophie Pedersen ca. 1920.
Fotograf: Valdemar Petersen

Wilhelmine Sophie Pedersen var datter af Murermester Jens Rasmussen og hustru Christine Christensen i Præstø, og blev i 1891 gift med Frugt- og Grønthandler Anders Pedersen, Vesterbrogade, København. Hun døde i Vordingborg d. 10. april 1937.
Vordingborg Kirkebog

Kilde: Danske Jordemødre bog 3, 1935. – Kirkebøger, Politiets Registerblade m.m