Telefonien holder sit indtog i Vordingborg.

Den 16. december 1877 blev den første telefonforbindelse mellem Orehoved og Masnedsund afprøvet med held. Apparaterne var konstrueret af Statstelegrafist Gredsted.
I oktober 1884 får Edward Møller tilladelse af Byrådet til at opsætte telefonpæle fra sin Forretning i Algade, hvor Shell-tanken nu ligger, via Riddergade, Havnevej, Færgegårdsvej og Stationsvej til sin Kulplads på Masnedsund Havn.
I april måned 1887 søger den unge Olaf Weiergang om lov til at ophænge telefontråde i byen, og kort tid efter oprettes Vordingborg Telefoncentral i Algade 38 (matr. nr. 83). De kan tages i brug i starten af maj.

Den 16 maj 1887 – finder vi dette notat:
”Telefonapparaterne er nu opstillede hos samtlige Abonnenter i Vordingborg og Masnedsund og bragt fuldstændig i Orden, så at samtale – der allerede er begyndt så småt om Fredagen – overalt kunne finde Sted i Lørdags. Apparaterne, der er leverede af Otzen og Thorstenson i København, er særdeles smukke og vistnok fortrinlige, da såvel tale som Sang og Musik overalt høres tydeligt.”

Samtidig anmoder Olaf Weiergang Præstø Amt om at måtte sætte telefonpæle op mellem Vordingborg og Bårse Runddel. Man forventer herefter snart at kunne blive forbundet med Præstø og Næstved.

I oktober 1887 ansøges om at sætte telefonpæle op mellem Vordingborg og Nyraad, såfremt det godtages af Godsejer Wassard på Marienlyst.

Herunder 3 billeder, hvor telefonpæle ses.

“Middagshvile” ved Nyraadsvej – ca. 1887.

Telefonpæl ved Nygaards Mølle – ca. 1900.

Parti ved Hulemose ca. 1890.

Læs også om Olaf Weirgang og Telefoni i Vordingborg

Kilde: Emanuel Geddes Avisuddrag. Billeder og Arkivalier i Arkivet