Vordingborg apotek

B582

Apoteket, Algade 82, Matr. 113 – ca. 1985

I 1733 søgte Jens Jensen Wohnsen kongen om bevilling som apoteker med tilladelse til at sælge urtekram, samt vin og akvavitter. Bevillingen udstedtes 1733.
Apoteket i Algade 82 blev bygget 1826-1828 af apoteker Mads Graae Aarsleff. Bygningen blev opført i empirestil med apotek i stueetagen og lejlighed med koncertsal på 1.sal.
I 1836 fik Aaarsleff bevilling til at fremstille eau de cologne, og efter et studieophold i Køln lykkes det ham at fremstille denne, der kaldes Esprit de Valdemar. Opskriften gik i arv i familien.

I november 1984 fik Ole Stjärnkvist bevillingen til Vordingborg Apotek.
Ved renovering af apoteket i 1998 fandt man et andet nr. på den del af bygningen mod øst, som Christen Stampe Schow lod opføre, nemlig 113.  Det viser sig imidlertid, at dette nr. 113 svarer til matrikelnummeret  (husnumre blev først indført i 1913-1914).
Samtidig med at man restaurerede bygningen ud til gaden, blev gården også renoveret.
I 1999 blev der tildelt præmie for det smukke arbejde.

Apoteket lukkede i 2017.