Vordingborg Trælasthandel A/S

Bogen af Lars Lyngskov, som kan købes i Bog og Ide.

Virksomheden i Vordingborg blev grundlagt som interessentskabet Vordingborg Tømmerhandel af fire købmænd i 1869 i en gammel rytterkaserne midt i byen. Under 1. verdenskrig omdannedes virksomheden til Vordingborg Trælasthandel A/S, der blev drevet og ejet af familien Brorsen i fire generationer.

 

 

 

Uddrag fra Guldgåsen nr. 3 – 2016:

Vordingborg Tømmerhandel blev grundlagt i 1869 som kompagniskab mellem følgende fire købmænd i Vordingborg: Konsul Stie Tønsberg Bruun, konsul Carl Vilhelm Gümoes, grosserer Edvard Møller og købmand Victor Bjørn, hvortil senere kom endnu tre parthavere, nemlig købmændene Breit, Ladhoff og Hjort. Som forretningsfører ansattes Philip Sørensen. Han afløstes i 1877 af Peter Johan Abildgaard, og efter ham kom i 1884 Hans Jacob Borch Gümoes under navnet Vordingborg Tømmerhandel.
Det er tinglysning af Interessentselskabets kontrakt d. 30 august 1869 i skødepanteprotokollen for Vordingborg Byfoged. Denne er godkendt af Kong Christian d. IX.
Philip Sørensen køber Rytterstalden d. 12 juli 1869. Adressen var Algade 36.
Savværket nedbrændte i 1902, og virksomheden blev flyttet til savværkspladsen mellem Heibergsvej og Kirkeskoven.
I 1915 overgik virksomheden til aktieselskab under navnet Vordingborg Trælasthandel A/S – med Phillip Brorsen som direktør og formand for bestyrelsen. Virksomheden omfatter foruden handel med trælast også alle bygningsartikler, samt støbegods, også et større moderne maskinsnedkeri, savværk, høvlefabrik og pakkassefabrik.

Savskæreriet på Heibergsvej – 1906