Masnedsund-Vordingborg Kommunale badeanstalt

Masnedsund Badeetablissement – ca 1900

Masnedsund Badeetablissement er  bygget af bagermester Koch i 1895. Det var hårde betingelser, ofte var det vinterstormene og isen, der ødelagde dem. Allerede i 1896 sælger bagermester Koch til et aktieselskab

 

 

I 1915 opførtes en ny badeanstalt, som kom til at hedder Masnedsund Søbadeanstalt. Det er nu kommunalt ejet, og den første bestyrer var snedkersvend Lohff-Rasmussen. I 1929 besluttes det at flytte badeanstalten til Ore.

Begge lå for enden af Badevej – det er i dag hedder Sundvej.