Badeanstalten på Ore

Badeanstalten på Ore er oprettet 9. August 1929.

Ifølge Emanuel Geddes avisuddrag kan man læse:
” 10.08.1929 – Badeanstaltens indvielse

I går eftermiddags fandt den officielle indvielse fa den til Ore stand flyttede badeanstalt sted. Badeanstalten har været benytte en 14 dages tid, men står først nu fuldstændig færdig.
Borgmesteren der sammen med skoleudvalgtes menige medlemmer modtog pressen, gav en nærmere oversigt over arbejdet. Badeanstalten er som bekendt bygget på land og såvel foran dame – som herredafdelingen er indrettet en stor plads til solbad, leg etc. Hver afdeling har sin badebro og mellem disse broer er en ideel plads for svømmeundervisning og lign. Det er meningen på denne plads til næste år at indrette karussel, rutschebane etc.
Det er ligeledes meningen på dybt vand at lægge en flåde med vippe m.m., da det ikke er tilrådeligt at springe på hovedet fra de broer der nu findes, da vandstanden som regel er for lav. – Med den ny badeanstalt er der blevet plads til 12 baderum i hver afdeling, foruden ekstra plads til drenge og piger. Man søger byrådets bemyndigelse til en nedsættelse af priserne, således at billetpriserne bliver 20 øre for voksne og 10 øre for børn, 10 kr. for familiekort og 5 kr. for enkeltkort. Barnekort 3 kr. Månedskort for voksne 2 kr. og for børn 1 kr. og endelig 12 billetter for 2 kr.
Det er ligeledes meningen foran badeanstalten at lave en bredere vej, således bilerne kan komme forbi badeanstalten til pladsen vest for, hvor der bliver parkeringsplads.
Efter anstalten var beset sluttede den lille højtidelighed med at Redaktør Andersen rettede en tak til Borgmesteren for det arbejde, han havde udført for badeanstaltens flytning. Vi kan ikke sige andet en at vor by med den nye badeanstalter blevet en attraktion rigere, og vi henstiller til publikum at hæge om denne anstalt og endelig ikke var bange for at betale det beskedne beløb, et bad herfra koster.”

Kilder: Emanuel Geddes avusuddrag, samt billeder i arkivet