Skytteforeninger i Vordingborg

Vordingborg Fugleskydningsselskab blev stiftet 1788. Man afholdt konkurrencer i Fugleskydning  på  Rosenfeldt gods.

Ved indkørslen til Rosenfeldt er den smukke port lavet i gran og med de 3 nordiske flag. Rosenfeldt ses i baggrunden.

Fuglekonger 1905 og 1910. Til venstre den første Fuglekonge i 1905 i den nordiske del af selskabet, forpagter Frederik Fugl, Iselingen med Margrethekæden om halsen. Til højre selskabets fuglekonge 1910 Fr. Bøttiger Theisen.

Fugleskydningsselskabets medlemmer år 1900 fotograferet ved Pavillonen i Kirkeskoven.

4 damer med Fugleskydningsskjoldet – ca. 1952