Stuby, Kastrup

Hed i 1321 Stocby.
By har tilsyneladende altid betydet landsby eller bebyggelse og været hængt sammen med at bo, at være bosat, at dyrke.
Stok: Stok, bjælke deraf ”Byen ved stokkene (Skov)” eller ”Byen ved træbroen”.

I 1682 var der 12 gårde og 35,3 tdr. hartkorn

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.