Teglstrup, Udby Sogn

Teglstrup ca.. 1865.
KIlde: Historisle kort – Geodatastyrelsen

Nævnes i 1443 som Teylstorp. Tegl + torp dvs. ”udflytterbebyggelsen hvor der laves tegl” Hvis den fortolkning er rigtig er torpen meget sen, da der først var teglbrænding i Danmark far ca. 1160 til borge og kirker. I 1682 var der 1682 6 gårde og 32,8 Tdr. Hartkorn. Teglværker på landet træffes normalt først fra 1700-tallet.

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.