Gammelgård og kvarteret omkring Fuglebakken

Gammelgård, Fuglebakken 9

Tv i billedet boligerne ved Hollænderhaven, de røde bygninger er Skofabrikken ledet af Hemmingsen, herefter Gammelgård og Fugls Gartneri med drivhuse og skorsten helt til højre. Den flade bygning er Slotsparekns Børnehave.

Gammelgård ligger på det sted, hvor Hollændergården lå i 1717. Dengang var det en kongelig bygning, hvor Vordingborg Slot havde mejeri. Frederik d. 4. lavede den om til rytterkaserne, oprettet som en firlænget gård med 16 barakker, hvor der var plads til 100 ryttere med deres heste.
Kongens rytteri blev allerede i 1776 flyttet til rytterkasernen i Algade.
I 1787 boede Rasmus Thanning på Gammelgård, han havde 30 tjenestefolk, heraf 2 mejersker.

Fra 1834  boede Fragtmand Søren Fugl fra Nyråd, på Gammelgård. Han fik skøde på Gammelgård i oktober 1852. Hans søn Hans Peter Fugl købte siden gården og drev gartneri der. Den nuværende Gammelgård er bygget i 1870 og ejes stadig af familien Fugl. Efterhånden er gårdens jord blevet overtaget af kommunen –  bl.a. er boligblokkene på Fuglebakken fra starten af 1950’erne og Hollænderhaven fra 1970’erne bygget på gårdens gamle jord.

Kilde: Vagn B. Nielsen, 72 gårdhistorier i 312 år. og Realregstrene for Vordingborg Byfoged

Læs om Fugls Gartneri

Se Sylvest Jensen’s Luftfotos fra Det Kgl. Bibliotek, der ligger på
Danmark set fra luften:
Fugls Gartneri, Fuglebakken 1936-1939
Krægestræde med Axels Sodavandsfabrik  1932-50
Hollænderstræde 1956

Linkene åbner i et nyt vindue