Fugls Gartneri

I 1834 blev Gammelgård på Fuglebakken 9 købt af fragtmand Søren Fugl fra Nyråd. Hans søn Hans Peter Sørensen Fugl købte siden gården og drev gartneri der. Den nuværende Gammelgård er bygget i 1870.

Handelsgartner Axel Fugl blev født den 11. december 1879, som søn af købmand Jens Sørensen Fugl i Algade (en broder til Hans Peter Sørensen Fugl). Efter endt skolegang blev han uddannet som gartner på Holsteinsborgs Herregårdsgartneri, og nogle år arbejdede han på forskellige gartnerier i Tyskland, Schweiz og England.
Da han kom hjem i 1905, købte han Gammelgård af sin onkel og begyndte gartneri her. Han specialiserede sig i viderekulturer af planter, bl.a. Chrysanthemum-stiklinger, som han fremelskede og videresolgte ca. 400 stk. af om året.
Det meste af det store jord-areal blev drevet som gartneri. Han byggede væksthuse og varmebænke, og der blev plantet frugttræer og bærbuske.

Axel Fugl døde den 17.oktober 1954 og havde da oparbejdet en anseelig virksomhed. Hans søn Jens drev den videre i nogle år, hvorefter moderen Ulla Fugl solgte det meste af jorden til bebyggelse. Gammelgård ejes stadig af familien Fugl. Efterhånden blev gårdens jord overtaget af kommunen til boligbyggeri, ligesom forsamlingshuset Hollænderhaven er opført der i 1969.

Gammelgård ca. 1950. I baggrunden Vordingborg Mølle.

Læs mere om Gammelgård
Se Sylvest Jensen’s luftfoto af Fugls Gartneri 1936-1939 – åbner i et nyt vindue.